Nanocon 2021 byl ve znamení nanomateriálů pro elektroniku

Část reprezentace CATRIN na konferenci Nanocon 2021.
Zdroj: archiv CATRIN
Sobota 30. říjen 2021, 9:00 – Text: Martina Šaradínová

Především na nanomateriály pro elektroniku se zaměřil program 13. ročníku mezinárodní konference Nanocon, která se uskutečnila od 20. do 22. října v Brně za účasti vědců z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií - CATRIN Univerzity Palackého. Garantem odborného programu byl stejně jako v předchozích letech Radek Zbořil, Veronika Šedajová  získala čestné uznání za poster.

„Letos jsme měli skutečně mimořádné plenární přednášky. Vystoupení Dietera Bimberga z Technické univerzity Berlín a Tomáše Jungwirtha z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR akcentovala ústřední téma konference, tedy využití nanomateriálů pro elektronické aplikace. Yuri Gogotsi z Drexel University popsal obrovský potenciál využití dvoudimenzionálních karbidů a nitridů kovů. Právě s profesorem Gogotsim jsme naplánovali některé konkrétní společné výzkumné projekty,“ uvedl Radek Zbořil.

Program byl rozdělen do pěti plenárních sekcí zaměřených na nanomateriály pro elektronické, magnetické, optické, průmyslové nebo environmentální aplikace, bionanotechnologie a nanomateriály pro medicínu, toxicitu nanomateriálů či metody přípravy a charakterizace nanosystémů.

Konference se zúčastnilo na 280 vědců z 19 zemí. CATRIN na ní měla deset zástupců. S přednáškami vystoupili například Aristides Bakandritsos nebo Iosif Tantis, kteří hovořili o využití derivátů grafenu v energetických a environmentálních technologiích. Součástí programu byla i posterová sekce. V ní uspěla Veronika Šedajová z CATRIN, která si za poster nazvaný Nitrogen Doped Graphene in Symmetrical Sustainable Supercapacitor with Record Energy Density odvezla čestné uznání. 

„Velmi si toho vážím, je to skvělý pocit být oceněna za svou práci ve velké konkurenci prezentujících. Velkým přínosem pro mne bylo i to, že jsem si na konferenci rozšířila znalosti v aplikacích materiálů v elektronice, mohla diskutovat s ostatními účastníky a navazovat kontakty a spolupráci,“ uvedla Veronika Šedajová.

Svůj výzkum prostřednictvím posteru představili také Magdalena Scheibe, Zuzana Chaloupková, Michaela Polášková nebo Blažej Scheibe z CATRIN.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)