Staňte se dárci kostní dřeně, vyzývají medici

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Pátek 21. říjen 2016, 7:25 – Text: Velena Mazochová

Věnovat deset minut šanci pro záchranu lidského života – takovou příležitost nabízejí členové olomoucké pobočky studentské organizace IFMSA, kteří se rozhodli zorganizovat nábor nových dárců kostní dřeně. Nechat si odebrat krev a zapsat se do národního registru mohou zájemci 26. října v budově nových Teoretických ústavů v době od 9.30 do 16 hodin.

„Každý zájemce vyplní formulář, a pokud nebude vyhodnocen jako nevhodný kandidát, budou mu přímo na místě odebrány dva mililitry krve,“ popsala jednoduchý postup Milena Ličková, studentka čtvrtého ročníku Všeobecného lékařství a prezidentka IFMSA v Olomouci. Po zdárné registraci pak už stačí jen čekat na výzvu k dárcovství „Není samozřejmě jisté, že se někdy v celém světě najde ten, kdo bude potřebovat právě vaše krevní buňky. Ale pokud ano, zrovna vy můžete být jeho jedinou nadějí na život,“ vzkázala potenciálním dárcům.

Nábor nových dárců je zaměřený zejména na věkové kategorie vysokoškolských studentů, přihlásit se mohou zájemci ze všech fakult. Zápis do registru dárců ale není uzavřen ani akademikům či zaměstnancům univerzity. „Základními kritérii jsou věk 18 až 35 let, dobrý zdravotní stav a ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk,“ uvedla vedoucí Dárcovského centra Olomouc v Ústavu imunologie lékařské fakulty Zuzana Ambrůzová. „Při vstupním informačním pohovoru zdravotníci podrobně vysvětlí proces dárcovství dřeně i způsoby odběru,“ objasnila lékařka.

Malé vzorky krve, které odeberou pracovníci Dárcovského centra Českého národního registru dárců dřeně, budou v laboratoři označeny identifikačním číselným kódem dárce. „Poté následuje vyšetření transplantačních znaků. Jde o tzv. HLA systém, což je geneticky podmíněný soubor tkáňových znaků, bílkovinných struktur na povrchu buněk, který je zodpovědný za schopnost organismu rozeznat vlastní buňky od cizorodých.  V populaci se vyskytuje obrovské množství různých kombinací těchto HLA znaků. Pro potřeby transplantace krvetvorných buněk se hledá shoda mezi dárcem a pacientem v deseti základních HLA znacích. Čím větší je shoda, tím větší je šance na úspěšnou transplantaci,“ vysvětlila Zuzana Ambrůzová.

Výsledky vyšetření se pak vkládají do české i mezinárodní databáze dárců, kde zůstávají k dispozici pro konkrétní nemocné v Česku i v zahraničí.  K nalezení a předání krvetvorných buněk stejného typu může přitom dojít ve velmi krátké době nebo až za několik let. Registr přitom nemá stanovenu horní hranici počtu dárců. „Důležité je, aby se jich zaregistrovalo co nejvíce, protože každý z nich s sebou přináší budoucí naději na život druhého člověka.“

Ojedinělou akci organizují olomoučtí medici ve spolupráci s pražskou studentskou skupinou, která vznikla pod názvem Zapište se někomu do života na ČVUT. „Rozhodli se projekt rozšířit i na ostatní univerzity a oslovili nás, zda bychom neměli zájem pomoci. Okamžitě jsme souhlasili,“ uvedla prezidentka IFMSA Olomouc.

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) je nezávislá nepolitická organizace sdružující 103 poboček z 83 různých zemí. Byla založena v květnu roku 1951 a je přidružena k Organizaci spojených národů a Světové zdravotnické organizaci jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Cílem IFMSA je podporovat mezinárodní spolupráci v odborném vzdělávání a šířit humanistické ideály.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)