Výzkumníci debatovali o využití dat ze sledování pohybu očí

Foto: Jakub Koníček
Úterý 31. květen 2022, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Představení eye-tracking výzkumu, analytického nástroje eyetRack určeného k rekurentní kvantifikační analýze eye-tracking dat produkovaných systémy SMI a Tobii i experiment zaměřený na geometrickou představivost v rovině mohli sledovat účastníci prvního setkání výzkumníků pracujících s technologií eye-tracking na Univerzitě Palackého, která se uskutečnila na katedře geoinformatiky přírodovědecké fakulty.

„Sledování pohybu očí se na geoinformatice věnujeme už od roku 2011 a technologii eye-tracking používáme zejména pro hodnocení a optimalizaci map. Všiml jsem si, že na univerzitě je stále více pracovišť, která se touto technologií zabývají, proto jsem připravil setkání, na kterém jsme všichni mohli sdílet své zkušenosti,“ popsal organizátor Stanislav Popelka z katedry geoinformatiky.

Setkání se zúčastnili odborníci napříč Univerzitou Palackého. Petra Hypšová z katedry psychologie filozofické fakulty například představila probíhající pilotní studii, ve které je cílem bezkontaktními metodami rozpoznat pravdu a lež. Kromě eye-trackingu využívá ve svém výzkumu také speciální software FaceReader a termokameru. Jana Slezáková z katedry experimentální fyziky přírodovědecké fakulty uvedla probíhající eye-tracking experiment zaměřený na geometrickou představivost v rovině. Podobné téma prezentovala i Monika Prokešová z katedry algebry a geometrie, která se prostorovou představivostí zabývá také, ale neomezuje se na rovinu. 

„Velký ohlas mělo představení prototypu aplikace pro tvorbu sekvenčních grafů od Michaely Vojtěchovské z katedry geoinformatiky. Výstupy z této aplikace by se totiž perfektně hodily pro vyhodnocení obou výše zmíněných experimentů zaměřených na prostorovou představivost, ale uplatnění aplikace najde i v jiných oblastech,“ uvedl Stanislav Popelka.

Kamila Fačevicová z katedry matematické analýzy se věnovala magisterské práci své studentky Veroniky Kalabusové, která vytvořila online analytický nástroj eyetRack. Slouží k rekurentní kvantifikační analýze eye-tracking dat produkovaných systémy SMI a Tobii. Tento nástroj je zdarma dostupný na adrese www.eyetracking.upol.cz/tools. Tomáš Bubík z Oddělení religionistiky katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty informoval o nedávno vzniklé kognitivní laboratoři CO-LAB vybavené stacionárním eye-trackerem, mobilními eye-tracking brýlemi i virtuální realitou s eye-trackingem. Kromě technologií pro sledování pohybu očí je v laboratoři i systém Motion Capture a dvě EEG zařízení. „Po představení laboratoře následovala prezentace dvou plánovaných experimentů. První z nich je zaměřen na prosociální chování, ve druhém je plánováno hodnocení muzejních expozic,“ doplnil Stanislav Popelka.

Prezentace Moniky Ptáčkové z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty se zaměřila na plánovaný eye-tracking experiment, který je orientovaný na čtení respondentů s dyslexií. Tento experiment navazuje na magisterskou práci autorky, ve které byla kromě eye-trackingu využita i funkční magnetická rezonance.

Setkání se zúčastnilo celkem 15 účastníků z 11 pracovišť. „Rád bych v organizování těchto setkání pokračoval. Příští plánuji už v zimním semestru příštího akademického roku. Pokud je na naší univerzitě někdo, kdo eye-tracking využívá, a dosud jsem jej neoslovil, ať se na mě neváhá obrátit,“ dodal Stanislav Popelka, kterého mohou zájemci kontaktovat na e-mailu stanislav.popelka@upol.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)