Absolventský program nabízí začínajícím lékařům jedinečný kariérní rozjezd

Ilustrační foto: 123rf
Středa 18. leden 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Šanci získat perspektivní pracovní místo ve špičkovém zdravotnickém a vědeckém zařízení nabízí absolventský program pro mladé lékaře, který už potřetí společně otevírají Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP. Ojedinělou příležitost mohou využít studenti 6. ročníků a lékaři - junioři, kteří studium medicíny úspěšně absolvovali v loňském roce. Přihlásit se mohou ještě do konce ledna. 

Vybraní uchazeči získají roční pracovní poměr na konkrétní klinice či ústavu. Práci na celý úvazek hradí stejně jako v předešlých letech ze čtyř pětin fakultní nemocnice a zbylou část lékařská fakulta. Předpokládaný termín nástupu je červen, červenec nebo srpen 2017. „Tradičně bývá zájem o obory kardiologie, pediatrie, oční, ORL, ortopedie, gynekologie, anestezie a intenzivní medicína. Ale v každém z ročníků se najdou i zájemci o chirurgické obory,“ uvedla proděkanka Eliška Sovová.

Absolventský program nabídly obě instituce jako jedny z prvních v republice už v roce 2015, kdy bylo v jeho rámci na jeden rok přijato 40 mladých lékařů. O rok později rozšířilo řady zaměstnanců nemocnice a fakulty 25 lékařů – juniorů. Zhruba podobný počet vyplývá i ze záměru pro letošní rok. 

Průběh náboru letošního ročníku je stejný jako v předešlých dvou letech. „Uchazeči o přijetí musí splnit řadu podmínek. Patří k nim potvrzení váženého průměru studijních výsledků nebo doporučení ze strany přednostů či vyučujících. Měli by také dokladovat svou účast na praxích a zahraničních stážích,“ upřesnila Eliška Sovová. Výběr bude mít na starosti komise složená ze zástupců lékařské fakulty a fakultní nemocnice, která posoudí předpoklady uchazečů i jejich případný potenciál pro zařazení do kmenového stavu daného pracoviště. O definitivním přijetí rozhodne ředitel FNOL společně s děkanem LF UP.

Nejlepší účastníci programu mají šanci na prodloužení pracovního poměru. Rozhoduje o něm vedení fakulty a nemocnice na základě dosavadní výkonnosti a potenciálu, hodnocení a doporučení školitelů a konzultantů i počet uvolněných systémových míst na daném pracovišti. 

Vedení obou institucí hodnotí dosavadní průběh absolventského programu jako vysoce přínosný. „Ve srovnání s ostatními fakultními nemocnicemi se stále jedná o poměrně ojedinělý projekt, který je organizačně náročný, ale velmi úspěšný. Z dosavadních dat je viditelné, že se nám za dva roky podařilo přirozenou cestou dostat do nemocnice a na lékařskou fakultu 75 mladých lékařů, z nichž 50 pokračuje v další práci. To považujeme všichni za mimořádný úspěch,“ uvedl personální náměstek fakultní nemocnice Jaroslav Lhoťan. Připomněl také, že obě instituce touto cestou získávají od čerstvých absolventů důležitou zpětnou vazbu. „Ptáme se na jejich pohled na nemocnici a fakultu, na organizaci práce, zajímají nás i jejich návrhy na zlepšení chodu obou organizací. Velmi kladně je hodnoceno i průběžné vzdělávání a možnost zapsat se do specializačního vzdělávání na lékařské fakultě,“ doplnil Jaroslav Lhoťan.

Absolventský program by měl podle něj pokračovat i v příštích letech. „Vztahy a kontakty, které mezi sebou mladí lékaři díky němu navazují, jsou často nenahraditelné. Za podmínek standardního individuálního nástupu do pracovního poměru trvá mnohdy řadu let, než se tyto vazby naváží. A pro praxi lékaře ve fakultní nemocnici je to další z řady benefitů, které tímto programem mohou získat,“ zdůraznil Jaroslav Lhoťan.

Bližší informace o Absolventském programu FNOL a LF UP pro rok 2017/2018 jsou k dispozici na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)