Cenu Zlatý mamut získali studenti archeologie Filozofické fakulty UP

Na snímku přebírá cenu Sylva Bambasová za projekt Propagace archeologických lokalit na čerpacích stanicích.
Fotogalerie: archiv soutěže Zlatý mamut
Čtvrtek 9. červen 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Zlatý mamut – Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie putuje na katedru historie Filozofické fakulty. Ve studentské části soutěže získali první místo Radek Urválek a Sylva Bambasová, dřívější studenti archeologie FF UP, kteří uspěli s projektem Propagace archeologických lokalit na čerpacích stanicích. Třetí místo v uvedené sekci získala Eliška Mikulášková, posluchačka bakalářské archeologie za projekt Instagramový profil archeoložka.z.moravy.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v České republice, Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Archeologického ústavu AV ČR, Brno a Moravského zemského muzea. Má vyzdvihnout nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku a zároveň motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit. Právě ty by měly v očích laické veřejnosti legitimovat nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Cena se vyhlašuje ve třech kategoriích (Akademická cena, Muzejní cena, Studentská cena) a uděluje se od roku 2018. Ročníky 2020 a 2021 byly s ohledem na pandemii covidu-19 mimořádně spojeny.

První místo ve studentské části získal projekt Propagace archeologických lokalit na čerpacích stanicích, dnes již dřívějších studentů FF UP Radovana Urválka a Sylvy Bambasové. Cílem jejich práce bylo a stále i je propagovat významné archeologické lokality příslušného regionu v místech s velkou návštěvností všech sociálních vrstev – na benzinových pumpách.

„Při stavbě dálnice z Vyškova ve směru na Kroměříž protnula tato stavba několik archeologických nalezišť. Jedno z nich bylo předpolí hradiště v Křenovicích na Kojetínsku. Právě výsledky výzkumu z tohoto hradiště zpracovávala Sylva Bambasová ve své práci, nejprve bakalářské a poté i magisterské. Obě práce nejen obhájila, ale i zužitkovala ve své monografii. Společně s Radovanem Urválkem pak vytvořili i expozici, kterou umístili do prostor čerpacích stanic dané lokality. Do soutěže tak nabídli počin, který obsáhl jak záchranný archeologický výzkum, zpracování diplomové práce a vznik odborné monografie, tak i prezentaci určenou široké veřejnosti,“ uvedla za sekci archeologie katedry historie FF UP Pavlína Kalábková. Expozice instalovali v interiéru dvou dálničních čerpacích stanic, kterými od zahájení výstavy do konce roku prošlo sto třicet tisíc návštěvníků.

Podle koordinátorky soutěže Zlatý mamut Ludmily Kaňákové byl uvedený projekt oceněn především proto, že se zaměřuje na zcela novou a velmi širokou cílovou skupinu motoristů navštěvujících čerpací stanice.

„Komise ocenila nápad autorů projektu propagovat zajímavé archeologické lokality na vybraných čerpacích stanicích, a propojit tak lokální zajímavosti s lidmi, kteří regionem projíždějí. Jejich expozice nenásilně upozorňuje na smysl a výsledky archeologických výzkumů, které motoristé někdy prvoplánově vnímají jen jako zbytečné zdržování dopravních staveb,“ uvedla Ludmila Kaňáková, která externě působí i na olomoucké archeologii a která by vnímala jako přínosné, kdyby tento projekt propagace pokračoval i na dalších čerpacích stanicích.

„Z ocenění mám velkou radost. Díky projektu se mi podařilo navázat dialog s investory archeologických výzkumů na téma popularizace archeologie a archeologické práce. Jsem velmi ráda, že se nám s kolegou Radovanem Urválkem podařilo něco, na co pevně doufám naváží zanedlouho další,“ řekla Sylva Bambasová.

Úspěšně reprezentovala archeologii FF UP také Eliška Mikulášková, studentka prvního ročníku bakalářského studia, která získala ve Studentské ceně Zlatého mamuta třetí místo. Obdržela jej za projekt Instagramový profil ‚archeoložka.z.moravy‘, v němž se snaží propagovat to, co se dozvídá na přednáškách a co se děje v archeologii na Moravě.

„Když jsem se do soutěže přihlásila, nečekala jsem, že bych se mohla umístit. Ocenění si nesmírně vážím,“ uvedla Eliška Mikulášková, která do svého projektu vkládá spoustu snahy a času.

„Jsem ráda, že se mé příspěvky lidem líbí a že mi píšou, že se těší na nové. Umístit se v tak důležité soutěži v rámci našeho oboru má pro mě veliký význam. Je to zpětná vazba mé snahy a práce. Utvrzuje mě to v pocitu, že to, co dělám, má smysl a podporu. Znamená to pro mě motivaci pokračovat a seznamovat společnost s tak různorodým a zajímavým studiem, jako je archeologie,“ dodala.

Archeologie se v České republice studuje na sedmi univerzitách a studentů, kteří se věnují tomuto oboru, není málo. „Těm našim se letos v soutěži podařilo získat první a třetí místo. Jsme za to na katedře velmi rádi,“ dodala za přednášející Pavla Kalábková.

Zdůraznila přitom ještě jedno ocenění. „V Akademické ceně získala Zlatého mamuta i práce, na které se podíleli naši dřívější kolegové. Cenu si zasloužila i monografie Blanensko a Moravský kras v pravěku“. O soutěži více zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)