CRH je národním koordinátorem pro rostlinnou fenotypizaci

První setkání České sítě pro rostlinnou fenotypizaci.
Foto: Martina Šaradínová
úterý 5. prosinec 2017, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Především se vznikem národního uzlu České sítě pro rostlinnou fenotypizaci (CzPPN – Czech Plant Phenotyping Network) se seznámili v pondělí na přírodovědecké fakultě účastníci první schůzky této platformy, jež je součástí evropského projektu ESFRI-EMPHASIS. Do evropské sítě je zapojeno 22 zemí, roli českého národního koordinátora v rámci CzPPN zastává olomoucké Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Automatizovaná rostlinná fenotypizace slouží k popisu znaků a vlastností rostlin v závislosti na prostředí.

„Hlavním cílem prvního setkání bylo seznámit nejširší odbornou veřejnost s fungováním národního uzlu České sítě pro rostlinnou fenotypizaci a současně představit služby, které nabídne. Vzniká tak komunita pro rostlinnou fenotypizaci, která zabezpečí transfer znalostí, ale třeba i trénink dovedností. Existuje totiž velká poptávka po lidech, kteří mají s fenotypizací zkušenosti, a to i v komerčních firmách. Chceme tudíž propojit akademickou sféru se soukromou a zabezpečit přístup k rostlinné fenotypizaci firmám, které se podílejí na vývoji hnojiv, agrochemikálií, šlechtitelům, semenářským společnostem a podobně,“ uvedl hlavní organizátor setkání Lukáš Spíchal z oddělení chemické biologie a genetiky CRH.

Automatizované rostlinné fenotypizaci, poměrně mladému odvětví rostlinné biologie, se výzkumníci věnují po celou dobu existence CRH. „Máme unikátní technologii na světové úrovni, vyvíjíme metody, které využíváme při spolupráci týmů v rámci CRH i při mezinárodní spolupráci. Vznikají tak společné publikace,“doplnil Spíchal.

O velkém významu rostlinné fenotypizace svědčí i skutečnost, že se stala součástí projektu Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. „V tomto projektu budeme jakousi technickou podporou a umožníme propojení jednotlivých skupin. Fenotypizace totiž umí popsat vlastnosti rostlin po té, co jsou vystaveny různým vlivům a za různých podmínek,“ uzavřel Spíchal.

Zakladateli českého uzlu jsou spolu s Univerzitou Palackého a CRH i Masarykova univerzita prostřednictvím CEITEC a soukromá společnost Photon Systems Instruments – významný světový producent technologií pro automatizovanou fenotypizaci. Druhé setkání České sítě pro rostlinnou fenotypizaci se uskuteční příští rok na podzim.