Čtvrtina studentů univerzity se chce po studiích věnovat podnikání

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Pátek 15. prosinec 2023, 12:00 – Text: Lucie Bačík Goryczková

Čtvrtina studentů Univerzity Palackého se chce po studiích věnovat podnikání – vyplývá to z průzkumu, který mapoval studentské pracovní a podnikatelské zájmy. Zapojilo se do něj více než 1500 respondentů. Šetření, které realizoval Vědeckotechnický park UP, odhalilo, kolik studujících potřebuje při studiích přivýdělek, jaké jsou jejich plány po škole, kolik z nich chce podnikat a jaká je jejich představa o nástupní mzdě.

„Je skvělé vidět, že také v dnešní době mají studenti zájem podnikat, i když třeba ještě nemají konkrétní představu v čem. Vědeckotechnický park UP se snaží studenty k podnikání dlouhodobě motivovat a díky provedenému šetření víme, co aktuálně studenti považují za úskalí při zakládání vlastního byznysu a jak jim můžeme být ještě více nápomocní,“ okomentoval výsledky dotazníkového šetření Petr Kubečka, ředitel VTP UP.

Jak vyplývá z průzkumu, 36 % dotazovaných studentů přiznalo, že si musí při studiu přivydělávat, což je o 7 % více, než uváděli respondenti v obdobném dotazníkovém šetření v roce 2009.

Studující odpovídali i na dotaz, jaké jsou jejich plány po ukončení studia. Více než polovina respondentů (60 %) plánuje nastoupit do zaměstnaneckého poměru a 25 % studujících má v plánu podnikat. Největší zájem je o podnikání v kombinaci se zaměstnáním. Z celkového souboru dotazovaných by 18 % studujících rádo propojilo tyto dvě možnosti. Pouze 12 % studentek a studentů má zájem pouze o podnikání, z čehož někteří z nich zatím nemají jasnou představu o tom, v jakém oboru. Zbývající respondenti by rádi po studiích cestovali, založili rodinu nebo pokračovali v dalším studiu. Největší zájem o podnikání mají zástupci Fakulty tělesné kultury UP a dále Filozofické fakulty UP, naopak nejméně se o podnikání zajímají studující z Fakulty zdravotnických věd UP. Za zmínku stojí také trend zájmu o samotné podnikání, který oproti roku 2012 vzrostl o 5 %.

V dotazníku došlo i na otázku výše nástupního platu. Nejvyšší nároky mají studující z Lékařské fakulty UP, kteří by rádi dosáhli na průměrný plat okolo 44,5 tisíce Kč, a vzápětí za nimi jsou respondenti z Fakulty tělesné kultury UP s představou 42 000 Kč. Naopak nejméně očekávají po nástupu do zaměstnání studenti a studentky z Pedagogické fakulty UP a Fakulty zdravotnických věd UP. Z průzkumu také vyplývá, že v Olomouckém kraji chce po studiích zůstat každý čtvrtý studující, ti zbývající ještě nejsou rozhodnutí nebo chtějí pracovat mimo region.

Průzkum kariérních plánů a zájmu studentů o podnikání pravidelně provádí VTP UP, jehož rolí je mimo jiné podněcovat podnikavost mezi studenty a pomáhat proměňovat jejich podnikatelské nápady do praxe. Cílem šetření bylo zjistit povědomí, přání a požadavky studentů, v nichž by jim mohli být odborníci z VTP UP nápomocni.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je ke stažení na webu VTP UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)