Do Olomouce míří na kongresy chirurgové a anesteziologové

Ilustrační foto: FN Olomouc
pondělí 16. duben 2018, 11:31 – Text: (hav, red)

Hned dvě významné odborné lékařské akce se uskuteční tento týden v Olomouci. Do města přijedou hosté dvoudenního chirurgického kongresu Petřivalského-Rapantovy dny a šestého ročníku jednodenního anesteziologického semináře Hirschův den. Letos poprvé dojde k propojení obou akcí v rámci společného bloku věnovaného interdisciplinární spolupráci mezi chirurgy a anesteziology. Setkání, nad kterými převzal záštitu děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář, pořádá Fakultní nemocnice Olomouc.

Petřivalského-Rapantovy dny jsou jednou z nejvýznamnějších a nejstarších odborných akcí v České republice se zaměřením na chirurgii. Každé dva roky při této příležitosti do Olomouce míří specialisté - lékaři i zdravotní sestry z České republiky a Slovenska. Konferenci, která se letos uskuteční již posedmadvacáté, pořádá I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP.

Setkání začíná již ve středu 18. dubna odpoledne zasedáním výboru české chirurgické společnosti a pokračuje ve čtvrtek a pátek odborným programem. „Tak jako v předchozích letech budou i letos zastoupena nejvýznamnější chirurgická pracoviště u nás,“ uvedl přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc Čestmír Neoral. Příspěvky předních odborníků se budou věnovat například dlouhodobým výsledkům kombinované chirurgické a onkologické léčby nádorů horní partie zažívacího traktu v závislosti na stádiu choroby, rekonstrukčním výkonům v abdominální chirurgii, komplikacím miniinvazivní a klasické hrudní chirurgie a jejich řešení nebo chirurgické léčbě funkčních onemocnění anorekta.

Ve čtvrtek se v Clarion Congress Hotelu sejdou i anesteziologové na šestém ročníku Hirschova dne. Jednodenní seminář, pořádaný od roku 2013 Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc, nabízí lékařům, sestrám a studentům přednášky k aktivní problematice týkající se anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. „Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy byl program sestavený především z regionálních příspěvků, jsou letos všichni přednášející vyzvaní a jedná se o známé a respektované osobnosti v našem oboru. Snažili jsme se přitom, aby program odrážel aktuální problematiku a často diskutované otázky oboru,“ uvedla přednostka pořádající kliniky Olga Klementová a upozornila například na úvodní čestnou přednášku děkana Lékařské fakulty UP Milana Koláře na téma Principy antibiotické profylaxe.

Nejvýznamnější novinkou je letos propojení programu obou akcí. V rámci společného multidisciplinárního bloku zaznějí příspěvky, které jsou atraktivní pro specialisty obou oborů. „Na společný program jsem velmi zvědavý, především potom na blok příspěvků věnovaných vitální indikaci, tedy souboru naléhavých okolností, které si vynucují provedení určitého lékařského zákroku, bez něhož je minimální naděje na přežití. Je to momentálně velmi diskutovaná problematika a v programu jsou příspěvky na toto téma z pohledu anesteziologa, chirurga, internisty a právníka,“ řekl Čestmír Neoral.