Fakulta zdravotnických věd má první ergoterapeuty

Všechny studentky historicky prvního ročníku ergoterapie zvládly státní závěrečné zkoušky úspěšně. Foto: Jana Vyskotová
Pátek 24. červen 2022, 12:00 – Text: David Kresta

Před třemi lety otevřela Fakulta zdravotnických věd UP zájemcům bakalářské studium oboru ergoterapie a na konci letošního akademického roku má první absolventy. Státní závěrečné zkoušky úspěšně zvládlo všech patnáct studentek, které byly do historicky prvního ročníku přijaty. Olomoucká fakulta je přitom pátou v České republice, kde se tento důležitý, a přesto ne tolik známý obor vyučuje.

Ergoterapeuti pomáhají lidem s různým typem postižení nebo lidem sociálně znevýhodněným hledat způsoby, jak za nových okolností žít plnohodnotný život. „V rámci individuální rehabilitace detekují klientovy potřeby, trénují jemnou motoriku a komunikační funkce, doporučí kompenzační pomůcky a naučí je používat, navrhnou vhodné úpravy interiéru i exteriéru bytu k odstranění či zvládnutí bariér atd.“ popsala zástupkyně přednosty Ústavu klinické rehabilitace Jana Vyskotová.

Obor ergoterapie otevřeli na olomoucké fakultě zdravotnických věd v akademickém roce 2019/20 a přihlášku si tehdy podalo téměř sto zájemců. „Kolem tohoto čísla se v zájmu o obor pohybujeme stabilně a považujeme to za velmi příznivé vzhledem k tomu, že tento obor je v České republice méně známý a méně propagovaný než obor fyzioterapie,“ uvedla Jana Vyskotová a upozornila, že z patnácti studentů, kteří byli do historicky prvního ročníku studia ergoterapie přijati, to ke státnicím dotáhli všichni. „Vzhledem k tomu, jak studenty obor baví, jak se učí a jak se jim učitelé a ergoterapeuti na klinických pracovištích věnují, jsou i výsledky letošních státnic velmi úspěšné, o čemž svědčí i šest červených diplomů,“ vyzdvihla Jana Vyskotová.

Výuka se nezastavila ani v náročném covidovém období. „Přešli jsme částečně do on-line režimu, kde jsme také mohli využít nově vytvořené studijní opory, které jsme pro naše studenty dokončili těsně před vypuknutím pandemie covidu. Výhodou rovněž bylo, že poměrně brzy byla uvolněna opatření pro praktickou výuku studentů zdravotnických oborů, kterou jsme za dodržení přísných protiepidemických podmínek mohli realizovat, protože pracujeme s menším počtem studentů. Navíc mají naši studenti i souvislou třítýdenní letní praxi na klinických pracovištích, kde dohnali to, co se nestihli naučit přes rok, protože v létě byla opatření minimální. Jak ukázaly státnice, vzaly si naše studentky z krizové situace to nejlepší,“ popsala Vyskotová.

foto: Jana Vyskotová

Jednou z historicky prvních absolventek oboru ergoterapie v Olomouci je Barbora Hynštová, jejíž cesta k bakalářskému titulu vedla přes zájem o obor fyzioterapie. „Až posléze jsem se dozvěděla o ergoterapii. Oslovila mě svým posláním řešit konkrétní problémy pacienta tak, aby byl co nejvíc samostatný a byl schopen i v průběhu onemocnění nebo po něm pracovat a dělat, co ho baví. Jako sestra, doktor nebo jiný zdravotník řešíte zejména onemocnění, kvůli kterému máte člověka v péči, nemáte na pacienty mnoho času, o problémech si občas poslechnete, ale v rámci vašich povinností s nimi nic nenaděláte. Ergoterapeut naopak pacienta vyslyší. Uvědomuje si totiž, že pacient stále žije svůj život, který se vstupem do nemocnice nebo na rehabilitaci nezastaví, ale jede dál,“ přiblížila Barbora Hynštová, která už během praxí dostávala pracovní nabídky. Rozhodla se však přesunout do Prahy a pokračovat v navazujícím magisterském studiu. A pak? „Ráda bych se vrátila do rodného Brna a pracovala v jedné z nemocnic, kde jsem absolvovala praxe,“ zmínila.

Také další úspěšná absolventka Johana Gazdíková původně uvažovala o studiu fyzioterapie, na Dni otevřených dveří fakulty zdravotnických věd ale objevila ergoterapii a bylo rozhodnuto. „Během tří let studia jsem se přesvědčila, že je to krásný a smysluplný obor. Vždy jsem chtěla pomáhat lidem a ergoterapie mi to umožňuje tím nejlepším způsobem,“ uvedla Johana Gazdíková, která bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu na pražské Karlově Univerzitě.  „V následném uplatnění zatím jasno nemám, láká mě toho více. Například terapie pacientů s neurologickým onemocněním nebo terapie ruky a dlahování, které jsme díky kurzu mohly se spolužačkami blíže poznat. Uplatnění je široké, jednou věcí jsem si ale jistá – ergoterapeuti budou všude velmi důležitou součástí týmu,“ shrnula.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)