Fakultní nemocnici Olomouc představuje výstava v Senátu ČR

Foto: Senát ČR
Sobota 13. květen 2023, 8:00 – Text: (red)

V reprezentativních prostorách pražského Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, je až do 25. června k vidění výstava nazvaná příznačně Pulzující srdce medicíny a vědy představující zájemcům historii a současnost Fakultní nemocnice Olomouc coby jednoho z největších a nejmodernějších zdravotnických zařízení u nás.

Výstava vznikla z iniciativy senátora a primáře Novorozeneckého oddělení FNOL Lumíra Kantora, který je zároveň senátorem za část Olomoucka. „Každý senátor může jednou za rok uspořádat v tomto nádherném sídle jednu výstavu. S naší nemocnicí jsem spjatý více než padesát let nejprve prostřednictvím své maminky, která zde více než čtvrtstoletí pracovala, a posléze přese mě samého. Když jsem se před 27 lety ujímal funkce primáře Novorozeneckého oddělení, byl jsem na této pozicí možná tím vůbec nejmladším. Nyní zase budu snad nejdéle sloužící hlavou primariátu. Od druhé poloviny roku však už definitivně povede naše oddělení někdo jiný, zatímco já budu ještě minimálně dalších pět let pokračovat ve své práci v Senátu. Je to ideální příležitost vzdát takto hold olomoucké fakultní nemocnici, s níž jsem bytostně spjatý, jsem na to velmi hrdý a na tuto instituci a všechny své kolegy také více než pyšný,“ uvedl při vernisáži s pohnutím Lumír Kantor.

Za příležitost prezentovat Fakultní nemocnici Olomouc poděkoval svému kolegovi a senátorovi ředitel nemocnice Roman Havlík. „Chtěli jsme představit naši nemocnici tak, aby všichni návštěvníci výstavy viděli a pochopili, kdo jsme a že nás to baví. Že jsme a chceme být zdravá nemocnice nejen v tom ekonomickém smyslu, že chceme určovat medicínské trendy a o zdraví našich klientů se nejen starat, ale zároveň jim vštěpovat zásady prevence a základní myšlenku, že za své zdraví jsme zodpovědní v prvé řadě my sami,“ zdůraznil Roman Havlík.

Výstava Pulzující srdce medicíny a vědy představuje Fakultní nemocnici Olomouc, která je neodmyslitelně spojena s také výukou a výchovou budoucích lékařů a zdravotníků na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP, v průřezu její historie od roku 1896 až do současnosti, poukazuje na její úspěchy a přínos medicínské vědě, ale neopomíjí ani lidský přístup a sounáležitost s těmi, kdo zdravotní péči potřebují. Nedílnou součástí expozice jsou rovněž snímky předního českého fotografa Jindřicha Štreita, jenž v olomoucké nemocnici často tvoří a působivě zachycuje práci a život personálu i osudy pacientů v nejrůznějších podobách.

Vernisáže se mimo jiné zúčastnil děkan FZV UP Jiří Vévoda společně s proděkankou pro praktickou výuku a náměstkyní ředitele FNOL Andreou Drobiličovou, také Dušan Klos z I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, který je předsedou Akademického senátu LF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)