Gaudeamus igitur si zazpívali po padesáti letech

Zlatí absolventi lékařské fakulty se setkali ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska.
Fotogalerie: Velena Mazochová
neděle 28. říjen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

S odstupem půl století se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení svých studií medicíny v Olomouci. Při zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky včetně studentské hymny zopakovalo téměř šedesát absolventů všeobecného lékařství a stomatologie z roku 1968. 

Absolventky a absolventy, kteří před padesáti lety přijali akademický titul doktor medicíny, uvítali jménem jejich alma mater  prorektorka UP Jitka Ulrichová, děkan lékařské fakulty Milan Kolář a proděkanka Eliška Sovová. „Za okny poslucháren se hlásilo Pražské jaro a vy, plni ideálů, jste začali naplňovat své poslání, které jste stvrdili ještě socialistickým slibem. Dnes jste se dostavili, abyste si tento slib připomněli už v době svobodné, a jsme velice rádi, že vás tu můžeme přivítat,“ uvedla Eliška Sovová, která někdejším medikům pamětní diplomy předávala. 

Jak připomněla prorektorka Jitka Ulrichová, „zlatí“ absolventi a absolventky patří k těm, kteří museli vedle svých odborných kvalit prokazovat i morální odvahu a sílu. „Jen vy sami víte, kolik vás profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou nebo pedagogickou se soukromým životem a s odpovědností za své nejbližší. Největším oceněním je poděkování a úcta pacientů a žáků, nejbližších spolupracovníků a následovníků. Odměnou ať je pro vás i dnešní převzetí zlatých diplomů a pokora vašich nejbližších,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. 

Za příležitost zopakovat si s odstupem půl století promoční slib poděkovali své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného lékařství a stomatologie Ivo Němeček, bývalý ředitel Karvinské hornické nemocnice, a Zdenka Bezrouková, která donedávna působila jako odborná asistentka Kliniky zubního lékařství LF UP. „Jsme velmi rádi, že vznikla tradice zlatých promocí. S naší alma mater cítíme sounáležitost a s hrdostí sledujeme její úspěchy,“ uvedla Zdenka Bezrouková. „Je to pro nás důkaz, že naše alma mater na nás nezapomíná ani po padesáti letech, stejně jako my nezapomínáme na ni. Díky tomuto slavnostnímu aktu si můžeme daleko intenzivněji připomenout ten krásný červen šedesátého osmého roku. Žili jsme tehdy v euforii z úspěšně ukončeného náročného studia, která byla navíc umocněna neskutečnou změnou politického klimatu v naší zemi. A možná jsme díky ní ani nevnímali mráz, který začínal přicházet z Kremlu,“ vzpomněl Ivo Němeček. Ocenil zároveň teoretickou i praktickou přípravu, kterou lékařská fakulta své studenty vybavila pro jejich budoucí náročné povolání a připomněl jména profesorů Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta či Vejdovského. „Co jméno, to osobnost. Učili nás myslet způsobem, který se nám v naší praxi velmi osvědčil, totiž myslet v souvislostech. Právě to je podmínkou dobré diagnostiky a volby léčby,“ zdůraznil Ivo Němeček. 

Slavnostnímu aktu předcházel Přednáškový podvečer Zlatých absolventů LF UP, k němuž se bývalí medici sešli v Malé posluchárně Teoretických ústavů LF. Přednášky si pro ně připravili jejich bývalí spolužáci - Jan Dostalík, současný člen oborové rady doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP a člen zkušební komise pro rigorózní zkoušky z chirurgie, a dlouholetý předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku a bývalý ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek. 

První zlaté promoce uspořádala lékařská fakulta v roce 2010, a navázala tak na novodobou tradici, zahájenou o čtyři roky dříve na přírodovědecké fakultě. V posledních letech se sjíždějí na Univerzitu Palackého i zlatí absolventi pedagogické a filozofické fakulty.