Mezinárodní konference: Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků

Úterý 9. duben 2024, 12:07 – Text: Lenka Peřinová

V letošním roce uplyne 820 let od údajného svatořečení jednoho z patronů Čech – sv. Prokopa. Právě toto výročí se stalo inspirací pro uspořádání mezinárodní vědecké konference nazvané Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků.

Odborníci se budou věnovat jak tomuto světci, tak sázavskému klášteru jako významnému centru náboženského života. Za CMTF UP na konferenci vystoupí doc. Tomáš Parma a ICLic. Jiří Zámečník. Jednu z konferenčních sekcí bude moderovat děkan FF UP doc. Stejskal.

„Cílem mezinárodního vědeckého setkání bude reflexe osobnosti a osudu sv. Prokopa, představení nejnovějších výsledků vědeckého bádání souvisejícího s prostorem sázavského kláštera, jenž je se jménem tohoto světce spjatý, a sledování proměn kanonizačních procesů od „prokopských“ časů po současnost, tedy po 21. století,“ uvedla doc. Jitka Jonová, jedna z odborných garantů/*ek konference.

Odborné setkání, které se uskuteční ve dnech 6. až 8. listopadu 2024 v Sázavě a Kutné Hoře, pořádá Státní oblastní archiv v Praze, Archeologický ústav a Historický ústav AV ČR, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Národní památkový ústav, Arcibiskupství pražské a České muzeum stříbra.

Záštitu konferenci poskytla hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková a Jeho Excelence Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český.

Informace + přihláška (od 5. 4. do 13. 10.): https://www.soapraha.cz/svatyprokop

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)