Mladí právníci debatovali na téma Právo jako diskurz

Třídenní setkání pořádala právnická fakulta v Hrubé Vodě u Olomouce.
Foto: ODMP
Neděle 1. říjen 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Více než padesát účastníků přilákala mezinárodní vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků. Její 11. ročník pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého na konci září v Hrubé Vodě u Olomouce. Pořadatelé tentokrát zvolili téma Právo jako diskurz.

Konference je tradičně určena všem doktorandům a vědecko-pedagogickým pracovníkům v oboru Právo, kteří dosud nezískali titul docent, a také mladým právníkům z praxe. Dává jim prostor prezentovat své odborné příspěvky a poslechnout si názory kolegů. „Příspěvky jsme letos striktně nerozdělovali do oddělených oborových sekcí, ale řadili jsme je tak, aby na sebe tematicky navazovaly. Jde nám o mezioborové propojení. Současně se snažíme nechat velký prostor volné debatě,“ řekla Hana Vičarová Hefnerová, členka organizačního týmu.

Součástí konference bylo plenární jednání, v němž vystoupili tři hosté – Ladislav Vyhnánek, odborník na ústavní právo z brněnské právnické fakulty, Petr Svoboda expert na správní právo z pražské fakulty a Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV, přednášející na fakultě v Trnavě. „Chtěl bych pořadatelům poděkovat za pozvání a skvělou organizaci. Musím, říct, že to byla asi nejpříjemnější konference, které jsem se zatím zúčastnil. Zajímavé příspěvky, krásné prostředí a celkově milá společnost,“ uvedl Petr Svoboda.

Do Hrubé Vody dorazila i Patricia Pevalová, čerstvá absolventka magisterského oboru Právo na olomoucké fakultě, která patřila k nejmladším účastníkům. „Konferenci hodnotím velmi kladně. Příspěvky měly vysokou úroveň. Byly pro mě zajímavé nejen obsahem, ale i diskuzí, kterou vyvolaly. Pro mě, posluchačku prvního ročníku doktorského studia, bylo velmi přínosné také setkání se studenty z vyšších ročníků. Odvezla jsem si cenné informace, jak doktorské studium funguje, dozvěděla jsem se něco o vyučovaných předmětech,“ zhodnotila Patricia Pevalová. Už nyní zvažuje, že by se příští rok přihlásila na konferenci s vlastním příspěvkem.

Olomoucké debaty mladých právníků nemají jen odbornou rovinu. Účastnící letos mohli vyrazit na výlet do Olomouce, kde na ně čekala projížďka městem historickou tramvají a prohlídka památek s průvodkyní.

Právnická fakulta pořádá Olomoucké debaty mladých právníků nepřetržitě od roku 2007. Výstupem je vždy sborník příspěvků a jejich recenzí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)