Nadační fond UP: Úspěšný rok 2016, velké plány pro rok 2017

Studenti při prezentaci svých projektů u rektora UP.
Foto: Ivana Pustějovská
Pondělí 2. leden 2017, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Úspěšný rok má za sebou Nadační fond Univerzity Palackého. Opět získal za partnera Českou spořitelnu, a mohl tak podpořit vědecké a umělecké projekty deseti studentů z pěti fakult. Navíc se mu podařilo zapsat se do povědomí odborné i široké veřejnosti jako inspirativní univerzitní projekt. V právě začínajícím roce se budou aktivity Nadačního fondu nadále rozvíjet. Stěžejní bude kampaň Daruj příležitost, díky které chce získat fond podporu od absolventů Univerzity Palackého.

Idea a aktivity Nadačního fondu, který na Univerzitě Palackého funguje od léta 2015 a který dává příležitost mladým vědeckým a uměleckým talentům, zaujaly v loňském roce hned několik osobností jak vědeckého, tak fundraisingového světa.

Nadační fond UP inspiruje další instituce

Na konzultace ohledně fungování fondu přijel do Olomouce například i ředitel Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Martin Vágner. „Aktivity vašeho Nadačního fondu mě zajímají, protože jsme s kolegy začali zvažovat zřízení něčeho podobného. Váš Nadační fond nám připadá jako ideální vzor. Samozřejmě náš fond, pokud ho zřídíme, by měl jistá specifika, například by byl určen i mladým vědeckým pracovníkům, byl by určitě mezinárodní, protože návrh na jeho vznik jsme dostali ze Spojených států. Ale myšlenka, aktivity i to, jak pracujete se studenty, jaké jsou podmínky pro získání podpory, to vše se nám u vás velmi líbí.“

Nadační fond UP je v podmínkách českých vysokých škol zatím jediný svého druhu. To ocenila i Jana Ledvinová, předsedkyně Českého centra fundraisingu. Právě v akceleračním programu FRIN tohoto centra a České spořitelny fond zvítězil v konkurenci čtyřiceti neziskových organizací z celé České republiky, které se loni na podzim ucházely o podporu a poradenství ve fundraisingu. „Princip nadačního univerzitního fondu je téma, o němž se dlouho diskutuje, a já jsem velmi ráda, že ho někdo dokázal uchopit a uvést v život. Jsem přesvědčena, že Nadační fond UP zahajuje zcela novou éru důležitého fundraisingu a v konečném důsledku možná i lepšího univerzitního vzdělání v ČR,“ řekla při vyhlašování vítězů programu Jana Ledvinová. Nadační fond tehdy získal jak hlavní cenu, kterou byla možnost prezentace na prestižní mezinárodní CEE Fundraisingové konferenci v Bratislavě v říjnu 2016, tak cenu odborné poroty za přípravu kampaně Daruj příležitost, kterou bylo třicet tisíc korun.

Úspěšní studenti = úspěšný fond

Nadační fond UP se snaží vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na univerzitě. Právě roli aktivních studentů, kteří mají zájem o obor, zdůraznil i rektor na předvánočním setkání s podpořenými studenty. „Na počátku jsme ani nedoufali, že Nadační fond bude v takové situaci, v jaké dnes je. Můj dík patří jak České spořitelně, která nás finančně podporuje, tak koordinátorce fondu Ditě Palaščákové, která odvádí velký kus práce. Výsledky mnohých studentů, které fond podpořil, nás přesvědčily, že tato aktivita má smysl. Je to takový start-up založený na vzájemné důvěře,“ uvedl Jaroslav Miller.

Dita Palaščáková  doplnila, že počet studentů, kteří chtějí získat podporu, se každým rokem zvyšuje, loni jich bylo více než čtyřicet. „Úspěch Nadačního fondu je zaručen za předpokladu, že se studenti a jejich umělecké a vědecké projekty stanou výkladní skříní Univerzity Palackého,“ řekla koordinátorka Nadačního fondu UP.  Studenti si na setkání s rektorem připravili prezentace svých projektů a také video, jehož autorem byl Petr Cieslar, jeden z podpořených studentů. Podívat se na prezentované video můžete ZDE

Rok 2017 ve znamení nové kampaně

V roce 2017 připraví Nadační fond další výzvu pro studenty, představí se i na Academia filmu, kde bude prezentace podpořených studentských projektů ve formátu pecha-kucha. Pokračovat bude i ve workshopech, na kterých se studenti učí popularizovat vědu a pracovat s médii. „Naší velkou aktivitou bude kampaň Daruj příležitost, jejímž prostřednictvím chceme pro náš fond získat absolventy univerzity. Chceme je vyzvat, aby dali šanci mladým nadějným lidem, možná svým budoucím kolegům.  Zvlášť, pokud už jsou v situaci, kdy si podporu formou peněžního daru mohou dovolit,“ nastínila letošní aktivity Dita Palaščáková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)