Navrhněte kandidáty na ochránce práv studentů právnické fakulty, volit se bude na konci února

Ochránce práv studentů má právnická fakulta od roku 2022. Foto: PF UP
Čtvrtek 1. únor 2024, 15:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta bude podruhé ve své historii volit ochránce práv studentů. Funkci bude vykonávat jedna akademička a jeden akademik, které jmenuje děkan po zohlednění výsledků hlasování studentů. Návrhy kandidátů na ochránce z řad akademických pracovníků fakulty lze podávat do 16. února. Elektronické volby se uskuteční na přelomu února a března.

Návrh na kandidáty na ochránce může podat každý člen akademické obce fakulty. Návrhy přijímá Eva Hrudníková, členka volební komise, osobně (budova A, 1. patro, kancelář 2.20), elektronicky (eva.hrudnikova@upol.cz) nebo je lze zanechat v její schránce u vrátnice na budově A. Navrhovatelé mohou využít připravený formulář.

Elektronické hlasování potrvá od 26. února do 1. března a výsledky voleb se akademická obec dozví v následujícím týdnu. Voleb se může zúčastnit student, který je ke dni zahájení hlasování studentem v některém ze studijních programů realizovaných fakultou.

Volby ochránce práv studentů PF UP
elektronická forma 26. února až 1. března 2024

Návrhy na kandidáty
Lze podávat do 16. února 2024 (včetně). Návrhy, podepsané navrhovatelem, přijímá Eva Hrudníková osobně (budova A, 1. patro, kancelář 2.20), elektronicky (eva.hrudnikova@upol.cz) nebo je lze zanechat v její schránce u vrátnice na budově A. Formulář pro navrhování ZDE.

Volební komise
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. – předsedkyně
Eva Hrudníková
Vojtěch Kalmár

Funkční období vůbec prvních ochránců práv studentů PF UP, Ivany Rabinské a Ondřeje Svačka, začalo v červnu 2022 a je vázáno na funkční období děkana Václava Stehlíka. Za rok a půl řešili sedm podnětů, z toho jeden kolektivní. Drtivá většina souvisela se studijní agendou. „Podněty se řešily v koordinaci se studijním oddělením. V porovnání s jinými fakultami není případů moc a v podstatě nejdou nad rámec studijní agendy,“ shrnul Ondřej Svaček.

Spolu s kolegyní Ivanou Rabinskou se navíc zapojili například do kurzu mediace, absolvovali školení a workshopy, jako bylo setkání Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit, nebo se pravidelně scházeli s ombudsmany z filozofické fakulty. „I díky poznatkům z mediačního tréninku jsme všechny ‚spory‘ vyřešili ke spokojenosti všech zúčastněných stran, za což jsme rádi. Velký dík patří také kolegům z fakulty, kteří zodpovědně reagují na podněty a pomáhají je řešit,“ dodala Ivana Rabinská.

Funkci ochránce práv studentů budou na PF UP opět zastávat jedna akademička a jeden akademik, které po zohlednění výsledků voleb jmenuje děkan. Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty, s členstvím v disciplinární komisi, s členstvím v etické komisi, jakož i s jakoukoli pracovní pozicí na studijním oddělení děkanátu fakulty či rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Funkční období ochránců práv je vázáno na funkční období děkana. Pozice ochránce práv studentů PF UP byla zřízena jakožto poradní orgán děkana na základě vnitřní normy z roku 2022.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)