O funkci děkana lékařské fakulty budou usilovat dva kandidáti

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
čtvrtek 1. listopad 2018, 12:15 – Text: Velena Mazochová

Docent Hemato-onkologické kliniky Vít Procházka a přednosta III. interní kliniky Josef Zadražil – taková jsou jména kandidátů, které na funkci děkana pro období 2019 – 2023 navrhli členové akademické obce lékařské fakulty. Volba se uskuteční 27. listopadu.

Návrhy mohli akademici a studenti zasílat do 31. října. Oficiální výsledky zveřejnila zvláštní volební komise na úřední desce lékařské fakulty. „Předvolební teze kandidátů budou zveřejněny na speciální stránce webu akademického senátu LF,“ doplnil předseda AS LF Jan Strojil.

Představy o dalším směřování fakulty kandidáti osobně představí na setkání akademické obce 20. listopadu. Příštího děkana budou vybírat členové fakultního senátu na veřejném zasedání ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP o týden později - 27. listopadu.

Akademický senát lékařské fakulty má 36 členů zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho je 12 studentů. K přijetí usnesení o návrhu na jmenování kandidáta děkanem je nutná nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. „Volba je tříkolová. V případě, že ani v jednom kole nový děkan zvolen nebude, bude třeba vyhlásit opakované volby,“ uvedl Jan Strojil.

Vítězného kandidáta, jehož funkční období bude vymezeno daty 1. 6. 2019 – 31. 5. 2023, musí ve funkci potvrdit ještě rektor UP. Po jmenování nahradí současného děkana Milana Koláře, jemuž k 31. květnu 2019 končí druhé období v čele fakulty, a kandidovat už proto nemohl. 

Podrobné informace o harmonogramu voleb najdete ZDE.