Odstartoval nový ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci

Soutěžící svou vědeckou práci obhajují před komisí.
Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 29. prosinec 2016, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

 Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého vyhlásila nový ročník soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti. Zájemci se mohou přihlašovat do poloviny února. Autoři nejlepších vědeckých prací získají mimořádné stipendium a také možnost reprezentovat fakultu na česko-slovenské úrovni.

Tradiční soutěže se může zúčastnit student právnické fakulty, který je zapsán v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, a to samostatně nebo v rámci soutěžního týmu. Podle pravidel musí být práce zpracovaná v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na fakultě. Téma si vybírá sám soutěžící. Soutěž má podněcovat zájem posluchačů o vědeckou činnost a poskytnout jim příležitost k prezentaci výsledků vědecké práce. Nezanedbatelná je také možnost získat zpětnou vazbu od širšího spektra posuzovatelů nebo navázat kontakty, ať už s kolegy studenty nebo akademiky z naší fakulty, tak s kolegy z ostatních právnických fakult. Soutěž je také vhodnou příležitostí pro studenty, kteří se hodlají ucházet o doktorské studium nebo myslí na akademickou profesní dráhu,“ řekla proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení Olga Pouperová.

V loňském ročníku hodnotili členové komise při fakultním kole celkem 14 prací odevzdaných studenty doktorského programu a 11 prací studentů magisterského programu. Do finále, které se konalo v Praze, pak fakulta vyslala tři zástupce. Největší úspěch, druhé místo, přivezl doktorand Jaromír Zajíc, který se ve své oceněné práci zabýval možností vzniku zadržovacího práva k zaknihovaným cenným papírům. „Soutěž pro mě byla velkým přínosem. Nejen, že máte možnost zkusit si napsat vědeckou práci, ale velmi cenná je i ústní prezentace před porotou. Musíte zaujmout, musíte reagovat na otázky. Soutěž vás mnohé naučí a rozhodně ji všem doporučuji,“ řekl Jaromír Zajíc.

Přihlášky do právě vyhlášeného ročníku mají studenti posílat na adresu svoc.pf@upol.cz nejpozději do 15. února 2017. Samotnou soutěžní práci je pak nutné odevzdat do 15. dubna 2017.

Soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. „Jméno Josefa Vratislava Monseho, významného obrozence, právníka a rektora olomoucké univerzity, jsme letos z názvu vypustili. Zůstali jsme u obecného označení, které je zažité a užívané na ostatních českých a slovenských právnických fakultách, které se soutěže účastní,“ vysvětlila proděkanka Olga Pouperová a připomněla, že v roce 2008 se podobně měnil i název nejvýznamnější vědecké akce na olomoucké právnické fakultě. Původní název konference Monseho olomoucké právnické dny se zkrátil na Olomoucké právnické dny.

Bližší podmínky soutěže a pravidla najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)