Olomoučtí medici se prosadili v silné česko-slovenské konkurenci

Nelly Pařízková a Raphael Mohammad převzali ocenění z rukou proděkanky a proděkana 3. lékařské fakulty UK Romany Šlamberové a Františka Dušky.
Foto: Archiv LF UP
středa 24. říjen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

S vynikajícím výsledkem se z česko-slovenské soutěže studentských vědeckých prací vrátili olomoučtí medici Nelly Pařízková, Raphael Mohammad a Dominik Prachař. V rámci letošní Studentské vědecké konference lékařských fakult ČR a SR 2018 získali jedno první a jedno třetí místo i Cenu diváků.

Finále soutěže studentských vědeckých a odborných prací (SVOČ) bylo tradičně určeno českým a slovenským posluchačům pregraduálního studia medicíny. Jako vítězové fakultních kol prezentovali studenti výsledky svých vědecko-výzkumných prací ve čtyřech soutěžních sekcích – teoretické a preklinické, klinické, v sekci zubního lékařství a sekci nelékařských studijních programů. Každá fakulta mohla do jedné sekce nominovat svého zástupce. „Výkony studentů hodnotila odborná komise složená z odborníků lékařských fakult z České i Slovenské republiky. Neměla to vůbec lehké, protože každá fakulta poslala ty nejlepší studenty,“ zdůraznila proděkanka LF UP a členka jedné z komisí Hana Kolářová.

V sekci Zubní lékařství zvítězila autorská dvojice posluchačů 5. ročníku Lékařské fakulty UP  Nelly Pařízková a Raphael Mohammad.  Nejvyšší hodnocení jim odborná komise udělila za práci Anomálie progrenního typu. V teoretické a preklinické sekci byla jako třetí nejlepší vyhodnocena práce Dominika Prachaře, studenta Všeobecného lékařství LF UP. Zaměřil se v ní na téma Biomarkery progrese u nádorů prostaty. Svého zástupce měla LF UP také v klinické sekci, kde ji reprezentoval Denis Dvořák s prací Vliv rekonstrukčního algoritmu CT obrazu na kvalitu dat a radiační zátěž CT angiografie plicních žil před radiofrekvenční ablací.

Zdařilá prezentace odborného tématu vynesla Nelly Pařízkové zároveň i Cenu diváků pro absolutního vítěze v soutěži o nejlepší přednášku. „Hodnocení proběhlo pomocí internetové aplikace, kterou měli k dispozici všichni, kteří se konference zúčastnili jako diváci nebo soutěžící,“ doplnila Hana Kolářová.

Úroveň konference byla podle ní tradičně velmi vysoká. „Mám samozřejmě velkou radost z umístění našich studentů a na všechny naše soutěžící jsem pyšná, protože podali opravdu excelentní výkony a vzorně reprezentovali naši lékařskou fakultu. Jménem jejího vedení jim za to upřímně děkuji,“ uvedla Hana Kolářová.

Dvoudenní Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult ČR a SR 2018 organizovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Uskutečnila se ve dnech 17. – 18. října za účasti studentů z 13 českých a slovenských lékařských fakult. „Probíhala ve velmi přátelském prostředí a organizátoři připravili i skvělý doprovodný program. Velmi zajímavé byly i dvě vyzvané přednášky Jana Pirka a Marka Váchy. Paralelně s odbornou částí konference zároveň probíhala soutěž Science Slam, v níž studenti prezentovali své vědecké výsledky populární formou,“ dodala Hana Kolářová.

V organizaci celostátních konferencí SVOČ se lékařské fakulty každoročně střídají. V Olomouci změřili studenti své síly v loňském roce, kdy se na Lékařskou fakultu UP sjely tři desítky soutěžících z dvanácti českých a slovenských fakult.