Pedagogická fakulta je úspěšná v celoživotním vzdělávání

Fotogalerie: CCV PdF UP ve spolupráci s Jakubem Konečným
Úterý 2. březen 2021, 8:00 – Text: M. Křížková Hronová, M. Šemberová

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP dokázalo i v epidemicky nepříznivé situaci znovu akreditovat více než sto padesát studijních programů a kurzů. Zároveň na MŠMT ČR obnovilo i akreditaci tohoto pracoviště jako instituce poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků. V různých typech celoživotního vzdělávání se v roce 2020 obrátilo na Centrum bezmála tři a půl tisíce zájemců.

V nabídce doplňujících a rozšiřujících studijních programů, kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i kurzů a vzdělávacích konferencí pro širokou veřejnost a organizaci letních aktivit pro děti a mládež má Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP již dlouholetou tradici.

„Na nastalou situaci jsme reagovali celkem rychle a flexibilně a během roku jsme tak dokázali nabídnout sto šedesát osm vzdělávacích aktivit, které se z velké části uskutečnily formou webinářů. Především šlo o programy a kurzy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků, nabídli jsme i vzdělávací konference, letní kempy, příměstské tábory a jiné,“ uvedla Alena Opletalová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP.  Dodala, že šestnáct vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo bezmála čtyři sta šedesát účastníků, uspořádalo v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Centrum prevence rizikové virtuální komunikace.

Během letních měsíců směřovalo Centrum své aktivity i na nepedagogickou veřejnost. V době letních prázdnin zorganizovalo tři příměstské tábory pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Tábor TechCamp se uskutečnil díky spolupráci s katedrou technické a informační výchovy a děti si tak mohli užít týden plný zábavných her a praktických činností se zaměřením na techniku a informatiku. Na příměstském táboře s názvem Pevnost Bojárd se podílel tým Ústavu pedagogiky a sociálních studií. Jeho cílem bylo podpořit u dětí rozvoj tvořivosti a týmové spolupráce. Do nabídky příměstských táborů byl nově zařazený i výtvarně orientovaný tábor Deník Kavalíra, v němž děti měly možnost stát se na pět dní šlechticem, který touží po výtvarném vzdělání. Tábor vedla katedra výtvarné výchovy a účastníci měli možnost využít zázemí vybavených ateliérů Uměleckého centra Univerzity Palackého.

Díky dotační podpoře MŠMT ČR připravuje Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP každoročně i letní kempy. V roce 2019 nabídlo čtyři a vzhledem k velmi pozitivní evaluaci jejich nabídku v následujícím roce rozšířilo. „V roce 2020 jsme připravili jedenáct letních kempů, jichž se zdarma zúčastnilo sto sedmdesát tři středoškoláků. V pestré nabídce se nám podařilo obsáhnout technologická, přírodovědná i uměnovědná témata, také témata zaměřená na historii i jazyky. Kromě toho, že tak podporujeme popularizačně naučnou formou mimoškolní aktivity žáků, snažíme se je upoutat i prostory univerzity. Věříme, že se některým z nich u nás zalíbí natolik, že se k nám vrátí i jako prezenční studenti bakalářských či magisterských studijních programů,“ dodala Alena Opletalová.

K výčtu toho, co se Centru za rok 2020 i přes epidemickou nepřízeň podařilo, patří i účast v projektové činnosti. Za podpory MŠMT uskutečnilo nové Kurzy adaptace pro začínající učitele. Výstupem bylo jedenáct webinářů se sto třiceti uchazeči z řad začínajících učitelů. Již třetím rokem se Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP podílelo i na řešení evropského projektu v gesci MŠMT (OP VVV) s názvem Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ). Cílem tohoto projektu je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků.

„Už v březnu projekt ukončíme a kromě výstupu v podobě vytvořeného vzdělávacího modulového programu zveme všechny zapojené instituce a zájemce široké veřejnosti na závěrečnou konferenci, která je nyní v poslední fázi příprav,“ doplnila za Centrum celoživotního vzdělávání Alena Opletalová. Bližší informace o plánované konferenci budou zveřejněny počátkem března ZDE a ZDE.

Zpět