Pedagogická fakulta má institut ochránce práv. První kandidáty zvolí v dubnu

Foto: Žurnál UP
Čtvrtek 8. únor 2024, 14:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Ve své historii poprvé zvolí ochránce práv Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Elektronické volby se uskuteční od 2. do 7. dubna.

S cílem zajistit bezpečné, vstřícné a spravedlivé prostředí pro členy akademické obce i ostatní zaměstnance zřídila institut ochránce práv také Pedagogická fakulta UP.

„Je pro nás důležité, abychom žili a pracovali v prostředí, kde se pěstuje kolegiální spolupráce a studenti i zaměstnanci fakulty se navzájem respektují. Nelze však vyloučit, že v rámci často složité interakce tisíců osob mohou nastat situace, v nichž se některý z účastníků daného vztahu může cítit poškozen na svých právech. Institut ochránce práv je jedním z řady opatření, která činí fakulta v úsilí o zajištění rovných příležitostí. Věřím, že historicky první proces volby ochránců práv na naší fakultě a jejich první funkční období nám umožní dále zlepšovat pracovní a studijní prostředí fakulty,“ uvedl Jan Michalík, proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj PdF UP. 

Funkci ochránce práv této fakulty mají zastávat dvě osoby, vždy muž a žena. Návrh na kandidáty může od 12. února do 4. března podat každý člen akademické obce i více navrhovatelů společně, a to v písemné podobě Akademickému senátu PdF UP. Elektronické volby se uskuteční od 2. do 7. dubna. První dva kandidáty s funkčním obdobím od 1. května 2024 do 30. dubna 2026 by měl děkan fakulty jmenovat do 24. dubna.

Pravidla fungování institutu ochránce práv na PdF UP byla stanovena nově vzniklou normou. Platí, že primárně je činnost ochránců práv na Pedagogické fakultě UP zaměřena na monitoring, podporu a řešení práv studentů. Do doby ustavení institutu ochránce s působností pro zaměstnance Univerzity Palackého bude fakultní ochránce práv pracovat i ve prospěch zaměstnanců. Kandidáty mohou navrhovat, zúčastnit se voleb a mohou být i členy příslušné komise také zaměstnanci z řad technicko-hospodářských pracovníků, a to do doby zřízení institutu s působností pro zaměstnance UP. Více v příslušné normě zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)