Pedagogická fakulta zintenzivní praxe studentů

Ilustrační foto: SXC.HU
pátek 12. leden 2018, 8:23 – Text: Milada Hronová

Studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Palackého budou mít intenzivnější praxi než doposud. Jejím výsledkem má být rychlejší a lepší připravenost na odlišné vzdělávací programy škol. V dalších letech by tak absolventi této fakulty měli být vybaveni dovednostmi, jež by jim umožňovaly pružněji reagovat na všechny úkoly, které před učitele staví současná společnost.  

Vedle státního rámcového vzdělávacího programu přinesla školská reforma školám povinnost mít vlastní vzdělávací program. Na rozdíl od dřívějška, kdy pro všechny školy platily stejné závazné osnovy, má dnes každá škola svá specifická vzdělávací pravidla. Není proto výjimkou, že se na jedné škole učí například matematika jinak než na škole jiné a podobně. Velmi často se navíc stává, že praxe, do níž absolvent pedagogické fakulty vstoupí, je jiná, než byla na počátku jeho studia.

Lépe propojit teoretickou a praktickou část má tak od ledna nový tříletý projekt Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP), který olomoucká pedagogická fakulta získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Naši studenti tak budou získávat větší osobní zkušenosti s odlišnostmi vzdělávacích programů škol už v průběhu studia. I když není možné, abychom je za pět let naučili to, co budou potřebovat dalších čtyřicet, chceme jejich praxi zintenzivnit a zkvalitnit v mnoha ohledech. Chceme je zároveň podpořit v tom, aby více pracovali sami na sobě,“ řekl Čestmír Serafín, děkan PdF UP. Absolventi by podle něj měli umět i pružněji reagovat na změny ve společnosti.

„Například začne-li se silněji vnímat rizikové jednání mládeže, objeví se požadavek, aby se téma objevilo v rámci vzdělávání ve školách. Je jen otázkou krátkého času, kdy se společenský problém dostane do obsahu vzdělávání studentů pedagogických fakult,“ dodal Čestmír Serafín.

Studentské portfolio jako část portfolia profesního

Každý student učitelství si během studia vytváří takzvané Studentské portfolio. Přestože rozsah osmitýdenní praxe zůstane stejný, nově má toto portfolium obsahovat větší počet praktických výstupů z učení, které si budou studenti zaznamenávat už od prvního ročníku. Nově bude portfolium elektronické a obohacené o další kapitoly i povinné části. Může se stát i zajímavým vstupním dokladem uchazeče o profesi učitele.

Podle Pavla Neumeistera, proděkana pro studium PdF UP a zároveň vedoucího jedné ze šesti klíčových aktivit projektu, se dříve stávalo, že první dny praxe se studenti snažili zorientovat v tom, jak konkrétní škola vyučuje. Nyní by měli být připraveni lépe. K tomu má přispět i databáze škol, které s fakultou spolupracují a díky níž posluchač bude znát základní typové linie školního vzdělávacího programu školy už před praxí.

„Každý učitel má ve výuce určité postupy, techniky a neměl by je používat zcela automaticky jen proto, že žádné jiné neumí. V rámci Studentského portfolia povede nově posluchač i sebereflektující deník, do kterého si bude své zkušenosti zapisovat. Už během praxe je potřebné si pokládat otázky, proč metoda, kterou student ve výuce využil, nefungovala a co naopak udělal dobře. O úspěchu i neúspěchu budou studenti diskutovat s cvičnými učiteli i přednášejícími na fakultě. Uvědomí si, že některé metody fungují na některé žáky a jiné ne. Jde nám o sebereflektivní dovednost, kterou chceme u studentů posílit,“ řekl Pavel Neumeister.

Nové Centrum didaktických inovací a spolupráce šedesátky škol Olomouckého kraje

Databáze škol, s nimiž fakulta nyní spolupracuje, se stane součástí dat Centra didaktických inovací, které na fakultě vzniká také díky novému projektu. „Budeme v něm porovnávat materiály ze škol, analyzovat je a hledat jednotlivé proudy a spojitosti. Centrum navíc provážeme s informačním systémem. Informace budou sloužit nejen studentům, ale i našim pedagogům,“ dodal Pavel Neumeister. V rámci projektu ITEP spolupracuje s Pedagogickou fakultou UP asi šedesát škol Olomouckého kraje. Tamní cviční učitelé budou studentům učitelství pomáhat v orientaci a budou se s poznatky z praxe podílet i na výuce Pedagogické fakulty UP.

„Naším cílem je nyní vytvořit systém, který bude fungovat i po uplynutí projektu. Nejen my tak získáme informace o praxi a o tom, na jaké změny je potřebné reagovat, ale i základní školy získají reflexi, jakým způsobem připravujeme budoucí učitele na pedagogické fakultě,“ dodal Pavel Neumeister.

Projekt Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP), který olomoucká pedagogická fakulta získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je jedním z největších projektů PdF UP, zaměřených na přípravu a realizaci změn vedoucích ke zkvalitnění osobnostní identifikace studentů učitelství se svou vzdělávací i sociální rolí v jejich budoucí odborné praxi. Věnuje se také zvyšování kvality vysokoškolských učitelů, podpoře využití technologií i tvorbě a inovaci informačního systému praxí.