Porota ocenila diplomovou práci studentky práv čestným uznáním

Markéta Horová (vlevo) psala diplomovou práci pod vedením Veroniky Tomoszkové.
Foto: Eva Hrudníková
Úterý 25. říjen 2016, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Za mimořádně kvalitní označil Institut pro udržitelný rozvoj (IURS) diplomovou práci absolventky Právnické fakulty Univerzity Palackého Markéty Horové. V premiérovém ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson ji udělil čestné uznání. Markéta Horová uspěla s práci nazvanou „Možnosti výstavby v záplavových územích“.

Komise posuzovala 16 prací z osmi českých a slovenských univerzit. „Přihlášené odborné texty se musely týkat územního rozvoje. Jako členka hodnotící komise musím říct, že všechny měly vysokou úroveň. Nakonec jsme udělili jednu cenu a čtyři čestná uznání,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS. Podle ní je problematika územního rozvoje multidisciplinární, a proto byla cena vypsána pro různé studijní obory a různé profese. „Soutěž má motivovat mladé lidi k zájmu o problematiku a také k pochopení právě šíře tohoto problému. Při hodnocení byly jedním z hlavních kritérií praktičnost a aplikovatelnost,“ vysvětlila Vojvodíková.

Markéta Horová psala diplomovou práci pod vedením Veroniky Tomoszkové z katedry správního práva a finančního práva. „Původně jsem měla psát závěrečnou práci z úplně jiné oblasti práva. Ale po setkání s doktorkou Tomoszkovou a absolvování předmětu Právo životního prostředí jsem změnila téma. A udělala jsem dobře. Psát o tom, co vás baví, je podle mě polovina úspěchu,“ řekla absolventka.

Ve své práci řešila zejména to, jak jsou záplavová území a jejich aktivní zóny definovány, a věnovala se předpokladům a omezením týkajících se výstavby v těchto oblastech. Uvažovala také nad vhodností zápisu záplavových území do katastru nemovitostí. A zároveň hodnotila současný stav vyhlašování záplavových území na významných tocích v Olomouckém kraji. „Úspěch v soutěži mě překvapil a současně utvrdil v tom, že se chci v písemném projevu dál zdokonalovat. Ráda bych pracovala v právní oblasti, kde bych tuto dovednost využila,“ uvedla Markéta Horová a dodala: „Budu ráda, pokud můj úspěch inspiruje další studenty.“

Vedoucí její práce vyzdvihla ještě jinou Markétinu dovednost – kritické myšlení. „Umí jít do hloubky problému. Líbilo se mi také, že se pustila do tématu, které není jednoduché. Spolupráce s ní byla výborná,“ řekla Veronika Tomoszková. Podle ní na fakultě vzniká celá řada kvalitních diplomových prací, které stojí za to přihlašovat do podobných soutěží.

Vedle Markéty Horové reprezentovala olomouckou právnickou fakultu v soutěži ještě práce Anny Lajčíkové „Proces územního plánování a tvorba územního plánu města Olomouce“.

Spolek IURS vyhlásil Cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje letos poprvé. Jiřina Bergatt Jackson byla uznávanou odbornicí především na regeneraci ploch brownfields. V posledních letech svého života se zabývala také koncepcí rozvoje regionů a území jako celku. V roce 2001 založila IURS s cílem poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje a zvýšit společenskou informovanost o této problematice. Jiřiny Bergatt Jackson zemřela před dvěma lety.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)