Pracovní skupina k mediaci vznikla i zásluhou právnické fakulty

Na téma mediace pořádá právnická fakulta i mezinárodní vědeckou konferenci.
Foto: Eva Hrudníková
Sobota 4. únor 2017, 8:00

Podpora širšího využívání mediace, její systémové zakotvení a rozvoj profese mediátora v podmínkách ČR. To jsou hlavní úkoly Pracovní skupiny k mediaci, která od ledna vznikla při Ministerstvu spravedlnosti ČR. K jejímu vytvoření výrazně přispěly vědecké a odborné akce, které organizuje Právnická fakulta Univerzity Palackého. Ta navíc bude mít ve skupině dvě své zástupkyně.

Vznik pracovní skupiny dlouhodobě vyžadovala teorie i praxe, což potvrdily právě akce pořádané olomouckou právnickou fakultou – mezinárodní vědecké konference k mediaci a na ně navazující kulaté stoly. „Pro mě osobně je vytvoření pracovní skupiny potvrzením smysluplnosti práce, které se s kolegy dlouhodobě věnujeme. Je to první krok k systémovému uchopení mediace u nás,“ řekla Lenka Holá z Katedry politologie a společenských věd PF, která tým povede. Z olomoucké fakulty bude spolu s ní ve skupině pracovat i bývalá děkanka Milana Hrušáková.

Složení speciální skupiny je stálé a jsou v ní zástupci institucí a odborníků na mediaci z praxe i akademické sféry. „Důležité je multidisciplinární složení. Vzhledem k množství úkolů předpokládáme dlouhodobé působení skupiny,“ podotkla Lenka Holá. V týmu jsou například představitelé Ministerstva spravedlnosti ČR, Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory, Probační a mediační služby ČR, Soudcovské unie ČR nebo zástupci tří právnických fakult a praktikujících mediátorů. První schůzka týmu se uskuteční na ministerstvu 2. března.

Mezi stěžejní úkoly, které si nová pracovní skupina vytyčila, patří identifikace a analýza aktuálních problémů mediace v Česku, návrhy na zlepšení jejího využívaní, podpora rozvoje mediace v oblasti teorie, výzkumu a vzdělávání, vytvoření standardů výkonu mediace nebo příprava podmínek pro vznik národního orgánu mediace.

Mimosoudní metody řešení sporů mají velkou podporu i ze strany Evropské unie. „Unie už nejen že podporuje, ale nyní přímo vede členské státy, aby vytvářely podmínky pro jejich širší uplatňování. A sleduje také, jak členské státy tyto požadavky naplňují. Podpora mediace je tedy i v zájmu našeho státu,“ dodala Lenka Holá.

Olomoucká právnická fakulta bude i v letošním roce pokračovat v pořádání akcí pro odborníky a zájemce o mediaci. Nejbližší kulatý stůl se uskuteční v květnu, na květen a červen fakulta vyhlásila Základní výcvik v mediaci a na podzim se pak uskuteční 4. ročník mezinárodní vědecké konference Mediace 2017.

Mediace je způsob řešení sporů, jehož cílem je dohoda na řešení. Uplatňuje se v právu i v dalších oblastech, zahrnuty jsou v ní vždy také psychologické či sociální aspekty. Podstatou mediace je, že třetí, nezávislá osoba – tzv. mediátor, pomáhá stranám v jejich komunikaci a hledání smírného, vzájemně přijatelného řešení vzniklých problémů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)