Pravdivé i nepravdivé zprávy šíří e-mailem nejvíce senioři

Foto: freeimages.com
pondělí 12. únor 2018, 7:26 – Text: Milada Hronová

Nejaktivnějšími šiřiteli e-mailové spamu - ať již pravdivého či nepravdivého - jsou senioři ve věku od 65 let. S přibývajícím věkem šíří uživatelé spam podstatně více než uživatelé mladší. Vyplývá to z výzkumu Starci na netu, který uskutečnily společnost Seznam.cz a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace pedagogické fakulty. Senioři také nejvíce k seznamování s protějškem na internetu používají online inzerci, mladší lidé preferují sociální sítě.

„E-maily, které varují před nebezpečím, například migrací nebo islámem, rozšiřuje 35 procent osob ve věku 55 – 64 let a 47 procent respondentů starších 65 let. To je čtyřikrát více než u lidí ve věku 35  -  44 let. Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění pak senioři šíří šestkrát častěji než osoby mladší,“ řekl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace pedagogické fakulty.  Dodal, že informace které senioři šíří, si s v řadě případů neověřují. „Důvěřují autoritě, která jim e-mail poslala, což s sebou nese celou řadu rizik. Starší uživatele internetu lze snadno ovlivnit a ti potom aktivně ovlivňují své přátelé a známé prostřednictvím spamu. Je proto velmi důležité učit uživatele internetových služeb rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace, učit je s informacemi kriticky pracovat, naučit je hledat primární a věrohodné zdroje informací a upozorňovat je na strategie, které autoři nepravdivých zpráv využívají,“ dodal Kamil Kopecký.

Výsledky výzkumu také ukázaly, že dospělí uživatelé internetu velmi aktivně využívají různé druhy inzertních portálů, internetových aukcí a online dražeb. Přibližně 40 procent respondentů však potvrdilo, že na inzertním portálu narazili na nepoctivého prodejce. V případě online aukcí má negativní zkušenost s prodejem pětina dotázaných.

„Na internetu je celá řada lákadel, je potřeba být v pohybu na síti opatrný. Denně se potkávám s případy podvodů, které jsou cíleny záměrně na starší uživatele internetu a zneužívají jejich malou technologickou zdatnost a důvěru. A možná právě kvůli neznalosti, neověřování faktů jsou senioři skupinou lidí, která věří poplašným zprávám, fake news a podvodným nabídkám častěji než mladší generace. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak na tom tato věková kategorie uživatelů internetu je, a mým úkolem bude na ní lépe mířit prevenci. Pokud budeme naši pozornost směřovat nejen na děti, ale i na seniory, můžeme prostředí na českém internetu výrazně zlepšit,“ řekl Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost ze společnosti Seznam. cz. Dodal, že přibližně třetina všech respondentů se v online prostředí také seznamuje. Z této skupiny téměř čtyři z pěti dotázaných napříč všemi kategoriemi využívají online seznamky.

„Ve 29 procentech využívají senioři k seznámení s protějškem online inzerci, ve 14 procentech Skype či jinou aplikaci, v 10 procentech se seznamují skrze prostředí online her a v 8 procentech případů přes webové stránky zájmové organizace. Respondenti ve věku 35 – 44 let preferují k seznámení sociální sítě, ještě více k tomuto účelu využívají chatovací portály,“ uvedl Martin Kožíšek.

Výzkum společnosti Seznam.cz a Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP se uskutečnil v období od 1. října do 31. prosince 2017. Přes online formulář se ho zúčastnilo 1 072 respondentů, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií.

Kompletní výzkumná zpráva je k dispozici ZDE.