Právnická fakulta a Nejvyšší správní soud uspořádaly konferenci, ujít si ji nenechalo přes 90 účastníků

Sympozium Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy se konalo na PF UP 4. prosince. Foto: PF UP
Čtvrtek 14. prosinec 2023, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta spojila síly se svým partnerem – Nejvyšší správní soudem – a společně uspořádaly konferenci Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy. Jednodenní odborné setkání přilákalo do Olomouce více než 90 účastníků.

Myšlenka uspořádat takto zaměřenou konferenci se zrodila při setkání Václava Stehlíka, děkana PF UP, s Karlem Šimkou, předsedou Nejvyššího správního soudu, u příležitosti podpisu memoranda o vzájemné spolupráci obou institucí. „Konferenci jsme zaměřili na téma, kterému dlouhodobě nebývá věnována dostatečná pozornost, byť by si ji více než zasloužilo. Je zajímavé a důležité pro všechny vysoké školy, je nedílnou součástí dennodenních činností děkanátů a rektorátů,“ řekla za organizátory Kateřina Frumarová, vedoucí katedry správního práva a finančního práva PF UP. Aktuálnost konference pak podtrhla i další skutečnost, a to v současnosti připravovaná vládní novela zákona o vysokých školách.

Výjimečnost konference spočívala nejen ve volbě tématu, ale také v pestrosti účastníků. Ujít si ji nenechali zaměstnanci veřejných vysokých škol, kteří jsou díky svým pracovním pozicím spojeni s rozhodováním vysokých škol, zástupci soudů, dalších institucí a orgánů nebo akademici z českých a slovenských univerzit, jež se problematice odborně věnují.

Pořadatelé konferenci rozdělili do tří částí, v nichž zaznělo 15 odborných příspěvků. První blok se věnoval abstraktním aktům vydávaným vysokými školami a jejich součástmi. K této problematice vystoupili odborníci ze všech čtyř českých právnických fakult v ČR. „Z příspěvků vyplynulo, že vnitřní a jiné předpisy vysokých škol a fakult představují jednu z nejproblematičtějších oblastí právní úpravy vysokého školství u nás,“ uvedla Kateřina Frumarová. Další část konference byla věnována soudnímu přezkumu aktů vydávaných vysokými školami ve věcech pracovněprávních či organizačních. Otevřena v ní byla například v současné době aktuální problematika odvolání děkana. Závěr konference se pak zaměřil na problematiku rozhodování vysokých škol a následný soudní přezkum.

Podle organizátorů zazněly v průběhu akce velmi zajímavé postřehy k různým aktům a úkonům vysokých škol a fakult, kritické poznámky ke stávající právní úpravě a problémům, jež působí v praxi. Účastníkům byla také představena a odborně okomentována klíčová judikatura správních soudů týkající se dané problematiky. „S ohledem na omezený čas samozřejmě nebyl prostor věnovat se všem aspektům, zmíněny nebyly například poplatky spojené se studiem na vysoké škole, otázka akreditací a další,“ naznačila Kateřina Frumarová.

Konferenci přesto hodnotí jako přínosnou a informačně cennou. „Věřím, že šlo o událost, která pomůže rozvinout širší debatu nad současným stavem vysokého školství a potřebou dílčích reforem, respektive změn v právní úpravě. Současně bychom velmi rádi v dalších letech v konferencích na toto téma pokračovali.“

Sympozium Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy se konalo na PF UP 4. prosince. Vybrané příspěvky nabídnou pořadatelé k publikaci do recenzovaného periodika Acta Iuridica Olomucensia, který vydává PF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)