Právnická fakulta chystá největší stavební investici ve své moderní historii

Pohled z terasy do nových prostor – studovna.
Foto: Repro Ateliér 99
Čtvrtek 26. říjen 2017, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta má před sebou největší stavební investici ve své moderní historii. Vytoužené a potřebné dostavbě se výrazně přiblížila díky úspěchu své žádosti o dotaci na stavební projekt podané do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),  který je financován z fondů EU. Fakulta má přislíbenou dotaci až 41,2 milionu korun. Pokud vše půjde hladce a podle plánu, nové křídlo fakulty by mohlo začít sloužit v září 2019.

Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ je dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání. Modernizace se výrazně dotkne budovy B, kde by měl vyrůst kompletně nový dvoupodlažní trakt. „Zprávu o podpoře naší žádosti jsem přijala s radostí a hrdostí a současně s vděkem a pokorou. Fakulta si novou knihovnu a studovnu opravdu zaslouží. Čeká nás ještě hodně náročné práce, ale doufám, že úspěšné,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková.

Na financování přestavby se bude podílet také právnická fakulta. Povinná spoluúčast je 5 %. Fakulta bude hradit i další náklady nutně související s projektem. Peníze bude čerpat z Fondu provozních nákladů.

Myšlenka stavebního rozvoje fakulty v návaznosti na finanční možnosti OP VVV vznikla již v roce 2015. Samotný projekt pak fakulta intenzivně připravovala v první polovině loňského roku. Základní projektový tým tvořili: Ondrej Hamuľák, který měl na starost věcnou stránku projektu, tajemník fakulty Petr Bačík, odpovídal za ekonomickou stránku, a projektová manažerka fakulty Dagmar Skoupilová. Detaily návrhu řešilo a schvalovalo vedení fakulty po konzultaci v Kolegiu děkanky. Ve fázi jednání a podání u orgánů veřejné správy byl nápomocen i Filip Dienstbier.

Podmínkou udělení dotace na stavební projekt fakulty byla jeho úzká návaznost na vzdělávací aktivity fakulty realizované v rámci celouniverzitního projektu OP VVV – Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. „Obsah a zaměření univerzitního projektu tedy určovalo a určuje kontury našeho projektu,“ vysvětlila děkanka. Nové prostory musejí sloužit výhradně ke zkvalitnění vzdělávací činnosti, splňovat moderní výukové trendy a zahrnovat internacionalizaci.

A co všechno fakulta dostavbou získá? „Vyřeší se nám hned několik zásadních infrastrukturních problémů. Vzniknou nové prostory, které nemají srovnání v rámci jiných institucí poskytujících právnické vzdělaní v Česku,“ je přesvědčený Ondrej Hamuľák.

Nové studijní centrum s knihovnou bude stavebně, funkčně i významově srdcem celé fakulty a umožní studentům, vyučujícím i hostům trávit čas na fakultě efektivně a komfortně. „Chceme živou knihovnu, ve které budou posluchači trávit značnou část studia a která nabídne různé variace přípravy a studia. Součástí prostoru knihovny budou také kabinety pro nácvik klíčových kompetencí nezbytných pro výkon právnických profesí nebo pracovny pro zahraniční hosty,“ popsala Zdenka Papoušková. Jen pro srovnání současná kapacita knihovny právnické fakulty je 57 míst, po přestavbě to bude 187 míst.

Díky modernizaci stávajícího objektu vznikne i zázemí pro právní kliniky, především pro studentskou právní poradnu. Fakulta bude mít také novou recepci a nový bezbariérový vstup.

Podobu nového křídla právnické fakulty navrhlo architektonické a projekční studio Ateliér 99. Nyní fakulta ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek UP vyhlásí soutěž na zhotovitele stavby. „V ideálním případě by mohly stavební práce začít ve zkouškovém období a o letních prázdninách v příštím roce. Pokračovaly by pak po celý akademický rok 2018/2019. Stavba by se mohla předávat do užívání v září 2019,“ naznačila harmonogram děkanka a dodala, že samozřejmostí bude z její strany včasná informovanost zaměstnanců a studentů ohledně financování či provozu budov.

Vedení fakulty detailně seznámilo zájemce s projektem na shromáždění akademické obce.

 

Projekty OP VVV

Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia
Reg. č.  projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)