Právnická fakulta oslavila výročí účinnosti občanského zákoníku konferencí

Dvoudenní konference se konala 17.–18. ledna.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
Úterý 23. leden 2024, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Uspořádáním vědecké konference oslavila olomoucká právnická fakulta 10. výročí účinnosti občanského zákoníku. Jedinečné dvoudenní sympozium, plné zvučných jmen řečníků a zajímavých témat, přilákalo právní teoretiky, advokáty, soudce, a to i Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, nebo notáře. Pozvání přijaly také osobnosti, které zákoník připravovaly a pomáhaly s jeho přijetím.

Myšlenka uspořádat tuto konferenci se zrodila zhruba před rokem. S nápadem přišli Filip Melzer a Petr Tégl z katedry soukromého práva a civilního procesu. Právníci, kteří sami před lety byli u příprav nového občanského zákoníku. „Shodli jsme se, že konference k danému jubileu je nejen vhodná, nýbrž přímo nutná. To platí o to více, že právě olomoucká právnická fakulta věnuje výuce soukromého práva bezkonkurenčně největší rozsah ve srovnání se všemi ostatními právnickými fakultami. Podle mých informací žádná z právnických fakult nechystá podobnou akci v takovém rozsahu,“ řekl za organizátory Petr Tégl.

Dvoudenní setkání odstartoval blok, který připomněl ideová východiska, okolnosti a důležité milníky tvorby občanského zákoníku. Jako první se slova ujali „rodiče občanského zákoníku“ Karel Eliáš a Michaela Hendrychová. Oba v roce 2000 pověřil tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl přípravou návrhu občanského zákoníku. „Své jsme si k občanskému zákoníku řekli a napsali. Teď je na jiných, aby s ním pracovali a uváděli ho do života. Deset let je dlouhá doba v životě člověka, ale v působení občanského zákoníku je to strašně málo,“ řekl mimo jiné Karel Eliáš. Se svými kolegy za řečnickým pultem se shodli, že schválení zákoníku stále považují za malý zázrak.

Michaela Hendrychová publiku přiblížila přípravu rodinněprávních pasáží. Na ni navázala Milana Hrušáková, bývalá děkanka PF UP. I ona připojila své vzpomínky na zajímavé momenty, které provázely přípravu a schvalování kodexu. František Korbel a Filip Melzer následně hovořili o tvorbě zákoníku z pohledu tehdejšího ministerstva spravedlnosti, kde působili jako náměstci. První jmenovaný pak věnoval fakultě vytištěný vládní návrh občanského zákoníku a originál příslušné sbírky zákonů, v níž byl zákoník publikován.

Další bloky konference již byly tematicky zaměřeny: na obecnou část občanského zákoníku, rodinné právo, právnické osoby a jiné entity, věcná práva, dědické právo a závazkové právo. „Všechny bloky byly spojeny jednotící ideou. Tou byla úvaha nad vybranými problémy kodexu a jejich řešením z pohledu právní teorie i praxe – zejména praxe vysokých soudů, které se v prvních deseti letech jeho účinnosti objevily,“ vysvětlil Petr Tégl. Každá sekce obsahovala hlavní referát, na nějž navazovaly dva koreferáty. „Obecná shoda panovala na tom, že ani po deseti letech není možné považovat novou úpravu za detailně probádanou. Řada aspektů stále čeká na to, až budou objeveny. Stejně tak se vystupující shodli na tom, že dosud nenastala vhodná doba na případnou koncepční novelizaci. Konference nepochybně posunula stav dosavadního bádání v jednotlivých oblastech,“ uvedl Petr Tégl a vyzdvihl vysokou erudici všech přednášejících.

Všechny příspěvky hodlá organizační výbor konference publikovat v rámci sborníku, který by měl vyjít u nakladatelství C. H. Beck. „Vzhledem k zajímavosti jednotlivých témat, jakož i ke kvalitě přednášejících, bude daná publikace nepochybně přínosem pro právní praxi,“ dodal Petr Tégl.

Občanský zákoník je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů.

Konference 10 let účinnosti občanského zákoníku má svou webovou stránku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)