První program celoživotního vzdělávání opatřený mikrocertifikáty má 28 absolventů

Foto: Ota Blahoušek a Milan Votypka
Pátek 19. duben 2024, 10:30 – Text: Šárka Chovancová, Ivana Pustějovská

Novou možnost, jak zlepšit své profesní uplatnění, nabídla v tomto akademickém roce Univerzita Palackého. Zájemci se mohli přihlásit do programu celoživotního vzdělávání, po jehož absolvování získali tzv. mikrocertifikát. Pilotní program Post-conflict reconstruction and development byl zaměřen na poválečnou obnovu a rozvoj Ukrajiny. Připravila ho katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty. První takto zaměřený program v ČR úspěšně absolvovalo 28 ukrajinských uprchlíků.

„Tento program vznikl na poptávku Mezinárodní organizace pro migraci a vlády Spojených států amerických. Byli jsme osloveni, zdali bychom neuskutečnili nějakou formu vzdělávání pro zájemce z řad ukrajinských uprchlíků, kteří žijí na území České republiky a chtějí se vrátit a pomoci při obnově Ukrajiny,“ vysvětlil garant programu Zdeněk Opršal z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Program probíhal od února 2024. Podmínkou pro ukrajinské uprchlíky bylo dokončené vysokoškolské vzdělání v jakémkoliv oboru. „Přednášky probíhaly v anglickém jazyce, který byl Yuliyí Krasylenko z katedry biotechnologií tlumočen do ukrajinštiny,“ uvedla koordinátorka programu Barbora Frličková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

„Úspěšní absolventi tohoto programu obdrželi osvědčení o absolvování programu CŽV opatřené mikrocertifikátem, který jim umožní zlepšit jejich profesní uplatnění. Tyto typy programů, které jsou profesně orientované a ohodnocené ECTS kredity podobně jako studijní programy, Univerzita Palackého od letošního roku zařadila do své nabídky krátkodobých forem vzdělávání,“ vysvětlila Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. Jak dodala, výhodou vzdělávání v těchto programech opatřených mikrocertifikáty je schopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce při zachování kvality vzdělávání na vysoké škole a zejména jeho prostupnost a uznatelnost napříč českým a do budoucna snad i celoevropským prostorem.

„Jsem velmi rád, že UP se zařadila mezi ty evropské univerzity, které umožňují získat nové kompetence v kvalitních programech celoživotního vzdělávání zakončených mikrocertifikáty. První program realizovaný na přírodovědecké fakultě potvrdil nejen správnost tohoto směřování, ale také ověřil funkčnost nového systému, který UP vyvinula v rámci programu Národního plánu obnovy společně s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a dalšími partnerskými univerzitami v ČR. Velmi mě také těší, že zájemci se mohou již brzy těšit na další atraktivní nabídku programů, které připravují fakulty UP,“ doplnil Vít Zouhar, prorektor pro studium.  

Jedním z účastníků programu byl Valerii Tkachenko, který má dlouholetou zkušenost s dobrovolnickou činností už ze studií na Ukrajině. „Přihlásil jsem se do programu kvůli tomu, abych získal nové zkušenosti a dovednosti, které bych rád zúročil po skončení války. To, co jsme se zde naučili, je velmi užitečné,“ řekl.

Spokojená byla i Vlada Hryhorieva, která se zaměřila na vzdělávání dětí se speciálními potřebami. „Vím, že program nabízí výborné přednášky, teoretické i praktické znalosti, které bych mohla v budoucnu využít. Spolupracovala jsem s pedagogickou poradnou, přeložila jsem materiály z českého jazyka do ukrajinštiny a navázala zajímavé kontakty,“ dodala.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)