Senát fakulty zdravotnických věd vyslechl informace o stavbě nové budovy v areálu FNOL

Senátoři přivítali na svém zasedání ředitele FNOL Romana Havlíka, rektora UP Jaroslava Millera a děkana Jaroslava Vomáčku.
Foto: Velena Mazochová
Úterý 9. říjen 2018, 11:00

Plánovaná výstavba nové multifunkční budovy v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) patřila k hlavním tématům prvního zasedání akademického senátu fakulty zdravotnických věd v tomto školním roce. Jeho hosty byli rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller a ředitel FNOL Roman Havlík. 

Představitelé univerzity a nemocnice seznámili senátory s vizí nového objektu, jehož parametry by výrazně posílily další rozvoj lékařské fakulty, fakulty zdravotnických věd a FNOL. „Letos se nám podařilo získat další pozemky v rozsahu 15 tisíc metrů čtverečních. Máme tedy to štěstí, že můžeme velmi smysluplně plánovat dlouhodobý koncepční rozvoj. Je před námi výzva rozšíření teoretických ústavů a vytvoření pedagogicko-vědeckého zázemí v rámci uceleného a moderního komplexu v areálu I. P. Pavlova,“ uvedl Roman Havlík. Jak zdůraznil, posílení role univerzity a výuky v rámci „společného teritoria“ si vyžádá výrazné propojení zejména lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. „Stavbu je třeba koncipovat tak, aby měla potenciál pro další desítky let a byla synergická pro všechny tři subjekty, které ji budou využívat, tedy pro obě fakulty a nemocnici.“ 

Rektor senátory informoval o možnostech financování plánované stavby a nastínil některé z témat pro další diskuzi o synergii mezi oběma fakultami. „Není to jen otázka finančních prostředků, ale i efektivity výuky a určité jednotící koncepce, která vyžaduje racionální a věcnou diskusi o tom, jak postupovat dál. FZV a LF jsou jako dvojčata a jedna potřebuje druhou, ale těch nerealizovaných synergií je víc. Pro univerzitu i nemocnici je důležitá koordinace vývoje a vzniku studijních programů lékařských a nelékařských oborů, samozřejmě jde i o efektivní využití prostor. Témat je celá řada, a byl bych rád, kdybychom o nich zahájili věcnou a racionální debatu. Velmi bych ocenil, kdyby na jejím konci byla mnohem vyšší míra propojení, než je dnes,“ zdůraznil Jaroslav Miller. 

V průběhu následné diskuze, do které se zapojili také děkan FZV Jaroslav Vomáčka, proděkanka Zdeňka Mikšová nebo proděkan David Školoudík, se senátoři zajímali o některé upřesňující informace a shodli se na aktivním přístupu k dalším jednáním o zvýšení kvality synergie obou fakult. Potvrdili to i v závěrečném usnesení, v němž vzali předloženou iniciativu na vědomí s tím, že se tématu budou i nadále věnovat. 

V další části jednání senátoři schválili nové členy Disciplinární komise FZV a vyslechli zprávu proděkanky Radky Filipčíkové o aktuálním stavu internacionalizace fakulty. K bodům programu patřily také informace k novému vnitřnímu mzdovému předpisu, ke kontrole kvality na FZV nebo otázky řízení projektů na FZV.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)