Senát lékařské fakulty schválil podmínky pro přijetí doktorandů pro rok 2018/2019

Senátoři se tradičně sešli ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF.
Foto: Velena Mazochová
Středa 13. prosinec 2017, 14:00 – Text: Velena Mazochová

K hlavním tématům jednání, na kterém se naposled v tomto roce sešel senát lékařské fakulty, patřily podmínky pro přijímací řízení pro doktorské studijní programy a plánované změny v organizační struktuře LF. Senátoři vyslechli také informace vedení o institucionální akreditaci i o koncepci anglických studijních programů. 

V úvodu zasedání předseda senátu Jan Strojil zrekapituloval výsledek hlasování mimo zasedání AS LF, v němž se senátoři připojili k prohlášení akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kterým reagoval na návrh o uzákonění nelékařských oborů terapeut a specialista tradiční čínské medicíny. Podle jeho znění nelze akreditovat studijní program, který je v rozporu s medicínou založenou na vědeckých důkazech. „Své prohlášení vydala také Asociace děkanů lékařských fakult, která se podobně jako my připojila také,“ doplnil Jan Strojil. 

Senát schválil kompletní seznam doktorských studijních programů pro příští akademický rok, který předložil proděkan Martin Modrianský, a to včetně rámcových obsahů přijímacích zkoušek, hodnotících kritérií a více než dvou stovek oborových zaměření. „Letos jsme přijali 62 studentů, jde tedy o výrazný převis nabídky témat, uvidíme, kolik uchazečů se přihlásí.  Přihlášky je třeba posílat do 14. května příštího roku. Termín je zvolen tak, aby přijímací pohovory mohly probíhat celý červen,“ objasnil proděkan. 

Komentář k institucionální a programové akreditaci lékařské fakulty podal děkan Milan Kolář. Jak upozornil, Univerzita Palackého bude žádat o akreditaci ve 22 vzdělávacích oblastech už během příštího týdne. „V rámci naší fakulty bude obsahovat dvě vzdělávací oblasti - Všeobecné a zubní lékařství a Veřejné zdravotnictví. Věřím, že budeme úspěšní,“ uvedl děkan. Dále senát seznámil s připravovanou změnou v organizační struktuře fakulty, podle níž by mělo dojít ke sloučení Ústavu preventivního lékařství a Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a vzniku nového pracoviště s názvem Ústav veřejného zdravotnictví. Návrh podle něj bude senátu předložen ke schválení na začátku příštího roku.

V další části zasedání představil proděkan Jiří Ehrmann koncepci anglických studijních programů a seznámil s některými jejími klíčovými body. Senátoři také obdrželi informace děkana o výhledech financování fakulty v příštím roce a o návrhu vnitřního mzdového předpisu UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)