Senát vyhlásil volby, přijal metodiku dělení příspěvků a dotací MŠMT a schválil Statut UP

Foto: Žurnál UP
Středa 14. prosinec 2016, 7:10 – Text: Milada Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého se při svém posledním jednání v kalendářním roce 2016 věnoval zásadním univerzitním tématům. Přijal časový harmonogram voleb do AS UP i základní vzorec, podle něhož bude dělit univerzita v příštím roce příspěvky a dotace z MŠMT. Vedle řady důležitých univerzitních dokumentů přijal i ten nejzásadnější, a to Statut UP.

Senátoři přijali na svém jednání harmonogram voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého na funkční období 2017 - 2020. „Už do 24. února budou zvoleni členové dílčích volebních komisí, jejich předsedové a místopředsedové. Kandidáty bude akademická obec navrhovat od 27. února do 10. března. Volby na fakultách začnou 24. března,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP. Senát schválil časový harmonogram, který zahrnuje i termín pro případné opakování voleb. „Nenastane-li však žádný problém, volby skončí 7. dubna,“ dodal Jiří Langer.

Během jednání přijal univerzitní senát i metodiku, podle které se budou v roce 2017 dělit uvnitř školy příspěvky a dotace MŠMT. Senát akceptoval návrh rektora, který kopíruje návrh ministerstva školství.

„Oproti loňsku budou v příštím roce posíleny finanční prostředky na studenty, tedy finance v ukazateli A. Tento ukazatel obdrží 90 procent financí, ukazatel K, kvality, 10 procent. Loni bylo přiděleno ukazateli A 75 procent, ukazateli K 25 procent. Zdůrazňuji však, že v tuto chvíli hovoříme pouze o vzorci.  Výši financí, které univerzita od státu dostane, budeme znát až v příštím roce, kdy budeme tvořit rozpočet,“ řekl předseda akademického senátu. Potvrdil přitom, že výpočet finančních prostředků, určených na chod centrálních jednotek univerzity zůstane i v roce 2017 shodný se stávajícími pravidly.

Velkou část z jednání věnovali senátoři legislativní rubrice, v níž schválili řadu univerzitních a fakultních dokumentů. Kromě zcela nového Statutu UP přijal AS UP v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách nové volební řády a nové jednací řády akademických senátů filozofické a přírodovědecké fakulty, přijal i nový Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP, věcný záměr novely Vnitřního mzdového předpisu, věcný záměr nového Volebního řádu a nového Jednacího řádu AS UP i změnu Jednacího řádu Vědecké rady FTK UP.

 

Harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2017 – 2020

*Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů: do 24. 2. 2017.

*Návrhy kandidátů do AS UP: 27. 2. – 10. 3. 2017.

*Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách: do 10. 3. 2017.

*Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí: do 17. 3. 2017.

*Zahájení voleb: 24. 3. 2017.

*Ukončení voleb: 7. 4. 2017.

*Termín pro případné opakování voleb: do 12. 5. 2017.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)