Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se letos zúčastnil rekordní počet studentů

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Pátek 3. květen 2024, 12:39 – Text: Šárka Chovancová

Rekordních 116 studentů se letos zúčastnilo Studentské vědecké soutěže O cenu děkana Přírodovědecké fakulty UP. Celkovou vítězkou jednadvacátého ročníku se stala studentka oborů Nanomateriálová chemie a souběžného doplňujícího studia učitelství chemie Zuzana Brabcová. Zvítězila s prací nazvanou Sbírka výukových materiálů propojujících tematiku nanomateriálové chemie a nanomateriálů.

„Vítězství bylo nečekané a překvapilo mě. Velké poděkování patří Pevnosti poznání, kde mám tu čest už několik let pracovat. Myslím si, že z toho pramení spousta zkušeností, nápadů a kreativního procesu. Poděkovat bych chtěla i svému vedoucímu docentovi Karlu Berkovi. Za to, že během těch pěti let, co pod jeho vedením pracuji, věří ve mě více než já sama sobě,“ uvedla krátce po soutěži Zuzana Brabcová.

Studenti před odbornými porotami prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to vždy v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Součástí soutěže byla i posterová sekce. Nejvíce přihlášených studentů bylo v sekcích Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi.

„Všichni, kteří jste se zúčastnili soutěže, máte můj respekt za to, že jste byli ochotni jít s kůží na trh. Myslím, že ať už budete oceněni či nikoliv, je to zkušenost, která se vám do života bude hodit. Kvalitních prací bylo v letošním roce mnohem víc, než můžeme ocenit. Řada z nich bude v blízké době publikována v mezinárodních časopisech, což je dobrá vizitka,“ řekl při předávání ocenění děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje na přírodovědecké fakultě ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Vítězové sekcí:
Matematika a informatika – Václav Cenker
Chemie – Jiří Houšť
Fyzika – Vojtěch Kuchař
Biologie a ekologie – Martin Kovačik
Vědy o Zemi – Ekanayaka Mudiyanselage Ruchira Dulanjith 
Didaktika přírodovědných oborů – Zuzana Brabcová
Posterová sekce – Tereza Bojdová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)