Třem akademikům právnické fakulty se dostalo ocenění za jejich práci

Naděžda Šišková získala univerzitní medaili jako výraz ocenění dlouholeté práce u příležitosti životního jubilea.
Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 16. listopad 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Třem akademickým pracovníkům právnické fakulty se dostalo významného ocenění za jejich práci. Naděždě Šiškové udělil rektor bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. Ondrej Hamuľák a Martin Faix jsou pak historicky prvními laureáty Ceny Miroslava Liberdy. Všichni vyznamenaní působí na katedře mezinárodního a evropského práva. Děkanka Zdenka Papoušková ceny slavnostně předávala na zasedání Vědecké rady PF UP.

Naděžda Šišková, přední česká expertka na právo Evropské unie, získala univerzitní medaili jako výraz ocenění dlouholeté práce u příležitosti životního jubilea. Na vyznamenání ji navrhlo vedení právnické fakulty.

Medaile pro expertku na právo EU

Naděžda Šišková patří mezi vůbec první pedagogy, kteří na obnovené fakultě počátkem 90. let začali působit. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, kterou vedla téměř dvacet let. „Po celou tuto dobu byla katedra jedním z pilířů, na kterých stála naše fakulta, a získala si respekt i jiných pracovišť. Paní docentka byla a je velmi aktivní také v publikační a grantové oblasti. Ocenění si zaslouží za šíři, pestrost a hloubku všeho toho, co pro fakultu a univerzitu udělala,“ uvedla děkanka Zdenka Papoušková.

Naděžda Šišková přednáší na olomoucké fakultě nepřetržitě od roku 1994. „Medaile si nesmírně vážím jako projevu uznání práce, kterou jsem pro fakultu vykonala. Patřím ke služebně nejstarším vyučujícím a mohu tedy hodnotit, jak se fakulta vyvíjí. S potěšením konstatuji, že se vypracovala na pozici významné instituce v oblasti práva a že její renomé neustále roste, a to i za hranicemi republiky,“ řekla Naděžda Šišková, které se podařilo jako první v České republice získat Jean Monnet Chair v oboru evropského práva. Spolupráce s kolegy ze zahraničí jí umožnila vést autorské týmy, a podílet se tak  na kolektivních monografiích vydaných v prestižních nakladatelstvích jako například Cambridge Scholars Publishing nebo Europa Law Publishing. Organizovala rovněž řádu významných mezinárodních vědeckých fór.

V současné době působí na fakultě také jako vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence zřízeného za podpory Evropské komise. „Osobně jsem velmi ráda, že se mi podařilo zapojit do uvedených grantových projektů mladší kolegy, kteří tvoři generaci slibných a talentovaných vědců,“ zdůraznila laureátka.

Naděžda Šišková je zároveň dlouholetou předsedkyní České asociace pro evropská studia, což je národní vědecká společnost, která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky a akademické pracovníky z různých univerzit v ČR a dalších institucí zapojených do studia oborů evropské integrace. „Byla bych ráda, kdybych mohla ve všech svých aktivitách pokračovat se stejnou intenzitou jako doposud. Domnívám se, že činnost odborníků na evropskou integraci je nesmírně důležitá právě teď, kdy se Unie nachází ve zlomovém období svého vývoje – rozhoduje se o jejím budoucím směrování a tedy o osudu nás všech,“ dodala.

První laureáti Ceny Miroslava Liberdy

Na zasedání vědecké rady děkanka vůbec poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené fakulty, položila tak základ nové tradici. „Zavedením této ceny jsem splnila další bod svého volebního programu. Přehodnotila jsem ale její podstatu. Původně jsem zamýšlela, že by fakulta oceňovala vědecké přínosy. Tyto aktivity už ale jistou formu odměny mají. Naopak nám chyběla možnost ocenit nevědecké počiny zaměstnanců, kteří přispívají k šíření dobrého jména fakulty,“ vysvětlila Zdenka Papoušková. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem.

Ondrej Hamuľák se úspěšně podílel jako odborný garant na investičním projektu, který povede k dostavbě nového traktu fakulty s knihovnou a studovnou. Také svou nadprůměrnou činností na poli publikačním, grantové činnosti i v oblasti vědy přispěl ke zvyšování prestiže fakulty. „Udělení Ceny Miroslava Liberdy si nesmírně vážím a jsem na ni patřičně pyšný. Má pro mě velkou symbolickou hodnotu, hlavně pro spojení s osobností „otce zakladatele“ naší fakulty. Považuji za velmi důležité připomínat si odkaz pana děkana. Osobně vnímám cenu jako uznání dlouhodobé poctivé práce pro fakultu, za roky prožité pro naši školu,“ řekl Ondrej Hamuľák. Na vědeckém a publikačním poli si nejvíce cení vydání své anglické monografie National Sovereignty in the European Union – View from the Czech Perspective, která vyšla v roce 2016 ve švýcarském vydavatelství Springer International. Za podstatnou ale považuje i svoji proděkanskou funkci. „Největší profesní úspěch mám spojený s jedním dnem v prosinci 2012, kdy za mnou přišli profesorka Milana Hrušáková a doktor Filip Dienstbier a nabídli mi místo proděkana v tehdejším vedení fakulty. Otevřeli mi tak cestu poznávání fungování akademické samosprávy. Jejich důvěry si dodnes velmi cením.“

Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti, získal cenu za organizování výjimečného cvičení v oblasti mezinárodního humanitárního práva. Třídenní cvičení Camp Peira, které nemá v Evropě obdoby, simuluje detenční a uprchlický tábor ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. O cenu se „dělí“ s podplukovníkem Otakarem Foltýnem, který dlouhodobě s právnickou fakultou spolupracuje a který akci spoluorganizoval ze strany Armády ČR. „Být mezi prvními laureáty je pro mě poctou. Cenu vnímám též jako důkaz toho, že si fakulta uvědomuje význam takové aktivity. Přispívá k dobrému jménu a respektu fakulty doma i v zahraničí a dělá ji jedinečnou. Uznání a poděkování patří celému organizačnímu týmu cvičení,“ zdůraznil Martin Faix.

Cenu Miroslava Liberdy mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční odměnou ve výši 10 000 korun.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)