Univerzita má novou Vědeckou radu i Radu pro vnitřní hodnocení

Ilustrační foto: Milada Hronová
úterý 13. únor 2018, 7:26 – Text: Milada Hronová

Akademický senát UP schválil na svém prvním jednání v kalendářním roce 2018 řadu důležitých dokumentů. Vyhověl návrhu rektora Jaroslava Millera a nadpoloviční většinou všech členů přijal nové složení téměř padesátičlenné Vědecké rady, schválil i nové složení Rady pro vnitřní hodnocení.

Na sklonku loňského roku požádala Univerzita Palackého Národní akreditační úřad o institucionální akreditaci pro 22 oblastí vzdělávání. Jestliže se svou žádostí uspěje – známo to bude zřejmě v dubnu - bude moct po dobu deseti let samostatně schvalovat, měnit nebo rušit studijní programy. Pro univerzitu to bude znamenat větší rozhodovací pravomoci, prestiž, ale i řadu povinností. Nový systém akreditací například vyžaduje, aby UP měla Radu pro vnitřní hodnocení. Právě její obnovené složení schválil AS UP na únorovém jednání. Žádost o nový systém akreditací se mimo jiné dotkla i Vědecké rady UP, jejíž novou podobou se AS UP zabýval také.   

„Podle daných standardů musí být každá z oblastí vzdělávání, o jejíž institucionální akreditaci žádáme, zastoupena ve Vědecké radě dvěma odborníky. Dvě třetiny odborníků jsou z Univerzity Palackého, jedna třetina externích,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP. Dodal, že každý z navržených čtyřiceti sedmi kandidátů musel získat nadpoloviční většinu všech členů senátu UP.  „Všechny návrhy rektora hlasováním prošly a Akademický senát novou Vědeckou radu UP schválil,“ dodal Jiří Langer.

Během únorového jednání schválil AS UP také nový Řád vysokoškolské koleje UP, vzal na vědomí návrh rektora jmenovat prorektory, věnoval se e-lerningovým systémům a jejich budoucnosti na UP i novému Vnitřnímu mzdovému předpisu. „Přestože se tomuto předpisu už dvakrát věnovala legislativní komise senátu, stále není ve věci zcela jasno. Mzdová problematika je na univerzitě, která má osm fakult, velmi složitá. Předpisem se tak budeme zabývat i na dalším jednání, které se uskuteční na konci února. I kdyby ho senátoři však v únoru přijali, jeho účinnost nezaznamenáme dřív než v říjnu. Proto budeme na příštím jednání AS UP jednat také o novele stávajícího mzdového předpisu. V ní se rektor Jaroslav Miller chystá navrhnout minimálně desetiprocentní navýšení tarifů ve všech kategoriích, a to s účinností od dubna,“ uvedl předseda AS UP.

Nové složení Vědecké rady UP ZDE.

Nové složení Rady pro vnitřní hodnocení UP ZDE.