Univerzita podpořila první juniorské granty částkou téměř 26 milionů korun

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Pondělí 5. listopad 2018, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Sedm projektů s grantovou podporou v celkové výši 25 537 000 korun – takový je výsledek prvního ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu UP, kterou pro mladé vědecké pracovníky do 37 let vyhlásila Univerzita Palackého. Získané finanční prostředky jim umožní pokračovat ve vědecké práci na univerzitních pracovištích v dalších třech letech.

Do soutěže se přihlásily téměř dvě desítky uchazečů z pěti fakult s projekty v kategoriích Přírodní vědy, matematika a informatika, Lékařské vědy a biomedicína a Humanitní a společenské vědy. Na základě doporučení hodnotících komisí a po schválení Vědeckou radou UP rozhodl rektor Jaroslav Miller o udělení sedmi juniorských grantů mladým vědeckým pracovníkům z přírodovědecké, lékařské, filozofické fakulty a z fakulty zdravotnických věd. Finanční podpora jednotlivých projektů se pohybuje od tří do čtyř milionů korun.

„Odbornou kvalitu předložených projektů je možno hodnotit jako vysokou, nicméně někteří z uchazečů nezohlednili ve svých přihláškách podmínky vyhlášení, a jejich projekty tak získaly zbytečně nižší hodnocení.  Úspěšnost žadatelů v grantové soutěži dosáhla téměř čtyřiceti procent, a byla tak ve srovnání s ostatními grantovými soutěžemi relativně vysoká a věříme, že kvalita žádostí i v dalším ročníku ještě výrazněji stoupne. Všem řešitelům přejeme hodně sil a úspěšné řešení projektů,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum UP Jitka Ulrichová. Jak doplnila, oproti očekávání se neobjevil žádný projekt žadatele mimo UP. „I proto bude nutné věnovat dalšímu ročníku větší informační kampaň,“ dodala Jitka Ulrichová.

Soutěž o udělení Juniorského grantu, kterou univerzita poprvé otevřela na jaře tohoto roku, je určena mladým akademickým, vědeckým a výzkumným pracovníkům, kteří úspěšně dokončili doktorandské studium a v době podání projektu nepřesáhli věkovou hranici 37 let. Důležitou podmínkou pro získání finanční podpory jsou také excelentní výsledky, které uchazeč ve svém oboru vykazuje, absolvování zahraniční postdoktorské stáže a podíl na mezinárodní vědecké spolupráci. „Cílem soutěže je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvoj nezávislého vědeckého programu,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

O Juniorský grant UP se mohou ucházet absolventi doktorandských studií nejen z olomoucké univerzity, ale i z ostatních vysokých škol v České republice. Právě o jejich výraznější oslovení bude vedení usilovat při přípravě druhého ročníku soutěže. „Oproti očekávání se neobjevil žádný projekt žadatele mimo Univerzitu Palackého. I proto bude dalšímu ročníku nutné věnovat větší informační kampaň,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. Podle rektora UP Jaroslava Millera se nabídka rozšíří i pro uchazeče ze zahraničí. „Věříme, že tak pro univerzitu získáme další mladé nadějné vědce,“ doplnil rektor UP.

Vyhlášení druhého ročníku soutěže plánuje Univerzita Palackého v březnu 2019. Bližší informace najdete také ZDE.

 

Přehled vítězných projektů (v závorce je uvedena výše přidělené dotace): 

Přírodní vědy, matematika, informatika  

Petr Dvořák, Př UP: Genome diversity and divergence in speciation of cosmopolitan cyanobacterium Microcoleus  (3 698 tisíc Kč) 

Lucie Brulíková, PřF UP: Design and synthesis of novel antituberculotics (3 936 tis. Kč) 

Lékařské vědy a biomedicína  

Martina Zatloukalová, LF UP: Biomolecular interactions of electrophilic fatty acids (3 529 tis. Kč) 

Martin Roubec, FZV UP: The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence (3 994 tis. Kč) 

Patrik Mlynárčik, LF UP: Prevalence of ß-lactamases and vancomycin resistence genes in selected species of bacteria isolated on chicken farms in Moravia (3 589 tis. Kč)  

Humanitní a společenské vědy  

Jan Halák, FF UP: The dynamics of corporeal intentionality: Phenomenology meets enactivism (3 248 tis. Kč) 

Tomáš Jirsa, FF UP: Between affects and technology: the portrait in the visual arts, literature and music video (3 543 tis. Kč).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)