V čele evropských právních klinikářů zůstává Maxim Tomoszek

Maxim Tomoszek zastává na PF UP funkci proděkana pro bakalářský a magisterské studijní programy.
Foto: Izabela Grundová
Čtvrtek 21. září 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Evropské odborníky na klinické právní vzdělávání dál povede Maxim Tomoszek. Proděkan olomoucké právnické fakulty obhájil funkci předsedy European Network for Clinical Legal Education (ENCLE). V čele sdružení, jehož cílem je přispět k modernizaci a zvýšení kvality výuky práva v Evropě, bude další dva roky.

O vedení ENCLE pro roky 2017-2019 se rozhodovalo na červencové konferenci v Newcastlu. Členové nejprve volili valnou hromadu, ta po té výbor, který ze svého středu vybral předsedu, tajemníka a pokladníka sdružení. Maxim Tomoszek se stal předsedou po třetí v řadě, a v čele ENCLE tak stojí nepřetržitě od jeho založení.

„Zvolení pro mě osobně znamená možnost pokračovat v rozdělané práci, navázat na svá předchozí dvě funkční období a podílet se dál na rozvoji právních klinik na evropské úrovni. Rozvoj je v poslední době velmi dynamický a jsem rád, že můžu být přitom,“ řekl Maxim Tomoszek, který do února roku 2016 vedl Centrum pro klinické právní vzdělávání na PF UP. Nyní zastává funkci proděkana pro bakalářský a magisterské studijní programy.

Zvolení Maxima Tomoszka do čela evropských klinikářů je významné a důležité i pro olomouckou právnickou fakultu. Potvrzuje, že fakulta má v této oblasti skvělé renomé a že její kliniky mají vysokou úroveň. „S největší pravděpodobností také v Olomouci zůstane sídlo ENCLE. Pokud jsem předseda, má smysl, aby tady bylo,“ dodal Maxim Tomoszek.

Evropská síť pro klinické právní vzdělávání vznikla v říjnu 2013, a to s cílem vytvořit prostor pro setkávání odborníků, sdílení zkušeností a výukových materiálů. Za čtyři roky existence se výrazně navýšila její členská základna. Dnes ji tvoří přes 160 akademických pracovníků, kteří vyučují v právních klinikách ve zhruba 25 zemích Evropy. Každoročně se scházejí na mezinárodní vědecké konferenci.

„V pořádání konferencí samozřejmě chceme pokračovat, už nyní plánujeme tu pro příští rok. Chceme také dál rozvíjet naše informační platformy, webové stránky,“ naznačil nejbližší úkoly Maxim Tomoszek. Tím největším však bude zapojení ENCLE do projektu STARS Erasmus+. Jde o první klinikový projekt na evropské úrovni, jehož partnerem je i Právnická fakulta Univerzity Palackého.

Klinické právní vzdělávání propojuje teoretickou přípravu na právnickou profesi se získáváním praktických zkušeností. Studenti se učí vidět právní problémy jako reálné životní situace, komunikují s klienty a hledají pro ně alternativy řešení. Olomoucká právnická fakulta nabízí vzdělávací modely v rámci několika právních klinik studentům třetího až pátého ročníku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)