V Olomouci se sešli odborníci z nelékařských zdravotnických profesí

Konferenci zahájila proděkanka Zdeňka Mikšová v rotundě Dětské kliniky LF UP.
Foto: Velena Mazochová
Pondělí 13. březen 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Profesní a právní aspekty ošetřovatelství i angličtina pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví byly tématy jednodenní odborné konference, kterou uspořádala fakulta zdravotnických věd. Do Olomouce přilákala téměř padesát účastníků z českých a moravských nemocničních zařízení a univerzitních pracovišť.

Konference připravená v rámci celoživotního vzdělávání nabídla přednášky týkající se soudně-znalecké činnosti, vedení zdravotnické dokumentace nebo syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků. Účastníci se zároveň seznámili s koncepcí a připravovanými výstupy mezinárodního projektu Healthcare English Language Programme (HELP), který je zaměřen na zvýšení úrovně profesní angličtiny studentů zdravotnických oborů a zdravotnického personálu ve středoevropských zemích.

„Vzdělávací projekt HELP se týká výuky angličtiny pro všechny zdravotnické profese. Je to platforma v on-line nebo tištěné verzi, obsahující čtrnáct výukových modulů a dalších šest, které jsou věnovány interkulturním rozdílům a komunikaci. Lze ji využít ve výuce nebo pro samostudium, zhruba na úrovni B1 až B2, tedy pro mírně či středně pokročilé. K dispozici bude zdarma i na mobilním zařízení,“ uvedl člen mezinárodního řešitelského týmu Lukáš Merz z Ústavu společenských a humanitních věd FZV. Jak připomněl proděkan Jan Galuszka, oficiální prezentace výstupů projektu HELP je připravena na červen tohoto roku. „Do Olomouce přijedou všichni partneři konsorcia sedmi zemí, kteří na projektu spolupracují a s nimiž celý evropský projekt uzavřeme. Zároveň bude výuková platforma spuštěna,“ uvedl Jan Galuszka.

S aktuálním vývojem ošetřovatelství a postavení zdravotních sester seznámila účastníky Jana Maňhalová, odborná asistentka katedry ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Představila zároveň fungování Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), jehož je prezidentkou. Spolek vede od jeho vzniku loni na podzim. „Cítili jsme potřebu udělat něco se současnou situací zdravotních sester. Zastáváme stanovisko, že bez vysokoškolského vzdělání se v dnešní době neobejdou,“ objasnila Jana Maňhalová. Jak doplnila viceprezidentka SVVS a proděkanka fakulty zdravotnických věd Zdeňka Mikšová, nově založený spolek chce vysokoškolsky vzdělané sestry zároveň vyzvat k angažovanosti při posilování jejich kompetencí, a to v úzké spolupráci a s Českou asociací sester. „Máme celou řadu styčných cílů. Tím, že se v nich sjednotíme a budeme je propagovat, máme větší šanci na úspěch. V budoucnu bychom mohli například dosáhnout založení nelékařské komory sester,“ dodala Zdeňka Mikšová.

Konferenci Profesní a právní aspekty ošetřovatelství – Projekt HELP uspořádala fakulta zdravotnických věd ve spolupráci se Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků. Kromě pracovníků z krajských a okresních nemocnic se jí zúčastnili také odborníci z Masarykovy univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nebo Jihočeské univerzity.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)