Vladimír Študent jr. obdržel ocenění Purkyňova nadačního fondu

Vladimíru Študentovi (druhý zleva) blahopřáli (zprava) předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina, předseda Senátu PČR Milan Štěch a předseda Správní rady Purkyňova nadačního fondu Karel Cvachovec.
Foto: Archiv VŠ, Viktor Čáp
středa 17. říjen 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

V letošním ročníku soutěže Purkyňova nadačního fondu České lékařské společnosti JEP o ceny za publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) výrazně uspěl odborný asistent Urologické kliniky lékařské fakulty Vladimír Študent jr. V kategorii Chirurgické obory se na prvním místě umístila jeho práce zveřejněná v prestižním odborném časopise European Urology s aktuálním IF 16,26. Slavnostní předání cen pro mladé lékaře do 35 let proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR. 

Oceněná práce seznamuje s výsledky využití originální operační techniky pro robotické operace karcinomu prostaty - Advanced Rekonstrukce Vesicourethral Support (ARVUS), kterou vytvořili chirurgové z Urologické kliniky olomoucké lékařské fakulty. Publikované výsledky potvrdily, že díky ní dochází k významné redukci úniku moči u pacientů, kteří podstoupili robotickou operaci karcinomu prostaty. 

„Po odejmutí prostaty zrekonstruujeme svaly a fascie v okolí svěrače tak, aby sloužily opět jako jeho závěsná podpora. Únik moči se tak významně sníží a zkrátí se doba, po kterou je pacient inkontinentní,“ objasnil první autor oceněné studie Vladimír Študent jr. Jak doplnil, technika ARVUS přinesla výrazně lepší výsledky močové kontinence než při standardních postupech. „A to bez negativního vlivu na erektilní funkci, komplikaci nebo onkologický výsledek,“ dodal Vladimír Študent. Tato technika je nyní standardně používaná u všech těchto operací.

Pro mladého vědce, který ocenění Purkyňova nadačního fondu získal jako historicky první laureát z Univerzity Palackého, je dosažený úspěch především potvrzením kvality olomoucké lékařské fakulty a celé univerzity. „Díky této práci jsme se ukázali v nejlepším světle nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí, a cena Purkyňova nadačního fondu je pokračováním tohoto úspěchu. Tím největším je ale fakt, že techniku denně používáme a že přináší dobré výsledky našim pacientům. Vavříny nejsou samoúčelné, naším cílem je zkvalitňovat svoji práci,“ zdůraznil Vladimír Študent. 

V současné době připravuje ověření dosažených výsledků v multicentrické studii a své další vědecko-výzkumné plány směřuje k dalšímu rozvoji minimálně invazivní chirurgie – robotiky v léčbě karcinomu prostaty a ledviny. „Výskyt těchto nemocí je alarmující, počet nových případů stále narůstá, v mužské populaci zaujímá karcinom prostaty první místo a karcinom ledviny páté mezi všemi nádory. Přitom u ledviny je operace téměř jediná možnost, jak onemocnění vyléčit. Důležité ale nejen přežití pacientů, ale i kvalita jejich života. Zabývám se proto nyní i tím, jak a u koho co nejlépe provést záchovný výkon na ledvině, tedy odstranit jen nádor a ledvinu ponechat.“

Purkyňův nadační fond, založený Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, vyhlašuje soutěž Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem od roku 2016. Jejím cílem je ocenit publikační výsledky mladých odborníků a poskytnout nadační příspěvek pro jejich další vědecko-výzkumné projekty. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo více než 50 prací od autorů do 35 let v kategoriích chirurgické, teoretické a interní obory.  

„V každé z nich vybírala hodnotící komise tři nejlepší práce s přihlédnutím nejen k výši IF, ale i k celkové kvalitě přihlášených prací. Ta byla podle konstatování členů komise celkově velmi vysoká,“ doplnila Eva Bundová z organizačního týmu soutěže.  

Ocenění spojené s finanční odměnou převzali laureáti z rukou předsedy Správní rady Purkyňova nadačního fondu Karla Cvachovce při slavnostním předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2017 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. Kompletní výsledky soutěže najdete ZDE.