Za profesorem Lubomírem Doleželem

Foto: Pavel Konečný
Čtvrtek 2. únor 2017, 11:01

Některý život je dlouhý, jiný zas plodný. V případě lingvisty a literárního vědce Lubomíra Doležela, který v neděli 28. 1. zemřel v italské Veroně, platí obojí. Rodák z Lesnice u Zábřeha se dožil 94 let a z poválečného maturanta na litovelském gymnáziu se vypracoval na světově proslulou a respektovanou osobnost literární teorie.

Vysokoškolská studia české a ruské filologie absolvoval na Univerzitě Karlově mj. u prof. Bohuslava Havránka. Doleželova příslušnost ke strukturalismu Pražské školy se začala rýsovat během jeho působení v Ústavu pro jazyk český ČSAV (O stylu moderní české prózy. Výstavba textu, 1960; participace na Knížce o jazyce a stylu soudobé české literatury, 1962). Jeho exaktnost a systematičnost ho přivedly k matematické lingvistice a kybernetice. V letech 1965–1968 působil jako hostující profesor na Michiganské univerzitě v Ann Arbor (USA). Během roku 1968 krátce působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, ale konec tohoto roku už prožil i s rodinou v Torontu. Na tamní univerzitě pak až do roku 1988 působil nejprve jako profesor českého jazyka a literatury, později jako profesor srovnávací literatury (se specializací na teorii literatury).

Doleželovo badatelské spektrum sahalo od stylistiky, matematické lingvistiky přes naratologii, poetiku, teorii interpretace, sémiotiku, estetiku, historii, logiku, analytickou filozofii, filozofii jazyka až k narativní sémantice a teorii fikčních světů. Tu od poloviny 70. let formuloval společně s s Umbertem Ecem, Thomasem Pavelem, Marií-Laurou Ryan, Ruth Ronen a dalšími. Doleželův podíl na rozvoji naratologických studií a na teorii fikčních světů mu přinesl respekt a uznání v celosvětovém měřítku, jak dokládá též ohlas jeho monografií Narrative Modes in Czech Literature (1973, česky Narativní způsoby v české literatuře, 1993), Occidental Poetics. Tradition and Progress (1990; česky Kapitoly z dějin strukturální poetiky, 2000), Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds (1998; česky Heterocosmica. Fikce a možné světy, 2003), Identita literárního díla (2004), Fikce a historie v období postmoderny (2008, anglicky Possible Worlds of Fiction and History. The Postmodern Stage, 2010) a Studie z české literatury a poetiky (2008). Bilanční ohlédnutí obsahovala Doleželova kniha Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory, vydaná v roce 2013. Téhož roku mu pak byl na Univerzitě Palackého udělen čestný doktorát, což bylo vyvrcholení jeho několikaletého působení na katedře bohemistiky Filozofické fakulty UP, kam byl přizván jejím tehdejším vedoucím profesorem Tomášem Kubíčkem. Naše alma mater se tak přiřadila k mnohým univerzitám i akademickým pracovištím, na kterých profesor Lubomír Doležel působil a přednášel a které teď vzdávají poslední hold jeho dílu i osobnosti.

 

Prof. Lubomír Machala, katedra bohemistiky FF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)