Zaměstanci UP si mohou přečíst celkovou zprávu s výsledky dotazníkového šetření

Zbrojnice UP.
Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Čtvrtek 9. květen 2019, 12:10 – Text: Andrea Sojková

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců realizovaného během listopadu 2018 jsou k dispozici kompletní výsledky, které navíc shrnují i vyjádření úseků prorektorů na některé podněty zaměstnanců.

 „Velice děkujeme všem zaměstnancům za trpělivé čekání na výsledky analýzy druhé části dotazníkového šetření, která se týkala podnětů k jejich spokojenosti v práci. Vzhledem k velkému počtu reakcí, kterých bylo více než tisíc, byla tato analýza velice časově náročná. Zároveň jsme chtěli respondentům současně s jejími výsledky nastínit alespoň část opatření, která z jejich podnětů vzešla či vzejdou, aby ke svým připomínkám a návrhům měli zpětnou vazbu. Proto bylo potřebné nejprve prodiskutovat identifikované problémy na jednotlivých úrovních vedení UP a fakult,“ uvedla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.

Zaměstnanci mají tedy v tuto chvíli na stránkách oddělení strategie a kvality k dispozici kompletní zprávu shrnující jejich podněty spolu s vyjádřením jednotlivých prorektorských úseků u některých tematických skupin, kde bylo možné rychle reagovat a začít realizovat nápravná opatření.

Nejčastěji zmiňovanými tématy byla problematika výše mezd, vysoká administrativní zátěž nejen akademických pracovníků, nedostatečná komunikace a distribuce informací mezi jednotlivými odděleními a součástmi univerzity, nízký zájem vedení o zaměstnance a návrhy na vylepšení systému benefitů.

Na základě připomínek zaměstnanců bude například upravena politika rozesílání hromadných e-mailů a je připravována koncepce newsletteru UP se strategickými ujednáními a informacemi. Dále na základě poptávky v dotazníkovém šetření oddělení komunikace připraví kurzy prezentačních dovedností a komunikace jednání s médii. Připomínky a návrhy týkající se například zjednodušení administrativy či možnosti využívání pružné pracovní doby si vyžádají větší diskuzi a v tuto chvíli k nim není možné poskytnout jednoznačnou zpětnou vazbu, ale vedení UP v těchto oblastech zvažuje změny. O dalším vývoji budou zaměstnanci informováni i nadále prostřednictvím již fungujícího newsletteru oddělení strategie a kvality a Žurnálu online.

Na úrovni RUP a univerzitních zařízení již proběhla zmiňovaná diskuze s vedoucími oddělení RUP a řediteli univerzitních zařízení, z níž vzešly návrhy řešení na zmiňované podněty, které jsou nyní diskutovány vedením UP. Rovněž děkani fakult obdrželi návrhy zaměstnanců svých fakult, které budou projednávány na výjezdním zasedání v květnu. Některé náměty byly vybrány a zodpovězeny v newsletteru oddělení strategie a kvality, který vyšel na konci března.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)