UP REFLEXE - Czech Institute of Science and Technology

Vážení přátelé, milá akademická obci,

ráda bych vás přivítala na stránkách platformy UP Reflexe, jež je určena pro interní, avšak nikterak omezovanou debatu o různých otázkách a výzvách, před nimiž UP stojí a které se jakýmkoliv způsobem vás, členů akademické obce, dotýkají.

Přístup je otevřen celé akademické obci po přihlášení se do Portál UP, příspěvky nejsou nijak redigovány a všechny jsou zveřejňovány po zaslání na e-mailovou adresu upreflexe@upol.cz. Děkujeme za váš zájem o diskuzi nad rozličnými tématy a pevně věříme, že jejich zevrubné prodiskutování přispěje k nalezení nejvhodnějšího konsensu všech stran, kterých se dané otázky a problémy budou týkat.

Gabriela Sýkorová Dvorníková
Tisková mluvčí a vedoucí oddělení komunikace UP