UP REFLEXE - Czech Institute of Science and Technology

Vážení přátelé, milá akademická obci,

vzhledem k faktu, že se k tématu zamýšleného vědeckého centra Czech Institute of Science and Technology vyslovila celá řada příznivců i odpůrců projektu, jejichž texty nelze z mnoha důvodů umisťovat na stránky UP Žurnálu či web UP, zřídili jsme tuto platformu, kde budou všechny vstupy kumulovány. Přístup je otevřen celé akademické obci po přihlášení se na Portál UP, příspěvky nejsou redigovány, texty jsou zveřejňovány skrze zaslání na mailovou adresu upreflexe@upol.cz. Děkujeme za váš zájem o dané téma a pevně věříme, že jeho zevrubné prodiskutování a vaše názory přispějí k nalezení nejvhodnějšího řešení.

Petr Bilík
Prorektor pro vnější vztahy UP