13. Zirmův Olomoucký diskuzní den

Na fotce zleva MUDr. Kateřina Nouzovská, FEBO; MUDr. Iva Karlová; MUDr. Dorota Stodůlková; MUDr. Zora Poláčková; MUDr. Pavlína Hrabčíková; MUDr. Miroslava Malušková, FEBO.
Foto: archiv Oční kliniky LF UP a FNOL
Středa 31. leden 2024, 8:40

V sobotu 4. listopadu 2023 se v prostorách NH Collection Olomouc Congress hotelu pořádal již 13. ročník tradičního podzimního Zirmova Olomouckého diskuzního dne. Zirmův Olomoucký diskuzní den každoročně pořádá Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod vedením MUDr. Kláry Marešové, Ph.D., FEBO na počest rakouského očního lékaře Eduarda Konráda Zirma. Ten jako první na světě provedl úspěšnou transplantaci lidské tkáně. Jednalo se o transplantaci rohovky a prvenstvím této delikátní operace se může pyšnit právě město Olomouc. I letos jsme v příjemné odborné společnosti oftalmologů oslavili jeho jméno množstvím kvalitních odborných přednášek a podnětnou diskuzí.

Po uvítacím proslovu MUDr. Kláry Marešové započal bohatý odborný program. První blok, moderován MUDr. Martou Karhanovou, Ph.D., FEBO, byl zasvěcen okuloplastické chirurgii a věnoval se problematice poruch postavení víček. V úvodní přednášce prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA objasnil etiologii a možnosti řešení entropia (patologické postavení víčka, u kterého okraj víčka s řasami směřuje proti povrchu oka). Bylo připomenuto, že pacient s entropiem by měl být co nejdříve odeslán ke specializovanému okuloplastickému chirurgovi ke zvážení brzkého operačního řešení, jelikož řasy dráždící oční povrch mohou vyvolat závažné i nevratné změny. Takový pacient je ohrožen bolestivými komplikacemi z porušení integrity povrchu rohovky a spojivky. Tato porušení mohou vést k jizevnatým změnám se zhoršením zrakové ostrosti i ke zvýšenému riziku infekčních komplikací.

V další přednášce se MUDr. Lubor Šplíchal věnoval opačnému patologickému postavení víčka – ektropiu (postavení víček, kdy se okraj víčka stáčí směrem ven od očního bulbu). Ektropium již nevyžaduje natolik bezodkladnou intervenci, jako jeho protipól entropium. Může však pacientovi působit nepříjemné oční potíže jako nadměrné slzení, opakované záněty spojivek a pocit cizího tělesa v oku. Z důvodů nekvalitního mechanismu distribuce slzného filmu po očním povrchu může ektropium vést k těžkým komplikacím z expozice rohovky a spojivky, v těžkých případech vedoucím k erozi (porušení povrchové vrstvy rohovky nebo spojivky) až vzniku rohovkového vředu. Správná plastická korekce ektropia vede k úlevě od subjektivních potíží a předchází závažným komplikacím. 

MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBO, FEBOS-OPL ve svém vstupu ukázal, jak řešit asymetrie a chybná postavení víček po již proběhlé blefaroplastice (plastické operaci víček). Na sérii kazuistik prezentoval svou precizní plastickou práci se skvělými estetickými i funkčními výsledky.

MUDr. Marta Karhanová svou přednášku věnovala často opomíjené diagnóze Floppy eyelid syndromu (syndrom „volného víčka”). Syndrom postihuje častěji horní víčka, která mají zvýšenou laxitu (elasticitu) a pacienti mohou trpět trvalou iritací očního povrchu, pocitem cizího tělesa v oku, opakovanými a chronickými záněty spojivek. Floppy eyelid syndrom je diagnózou mezioborovou, jelikož je úzce spjat se syndromem spánkové apnoe a obezitou. Oční lékař je často prvním diagnózu stanovujícím článkem. MUDr. Karhanová ve své přednášce ukazuje, nakolik správná diagnostika a odeslání pacienta do spánkové laboratoře k potvrzení spánkové apnoe s její následnou léčbou mají pozitivní vliv na celkový kardiovaskulární systém člověka i oční symptomy floppy eyelid syndromu. Celý blok byl uzavřen souborem kazuistik z praxe a bohatou diskuzí.

Moderování druhého bloku se ujala MUDr. Klára Marešová. Blok byl zaměřen na strukturální a funkční změny u glaukomu (zeleného zákalu). Glaukom přezdívaný „tichý zabiják zraku” je onemocnění nervových buněk a jejich vláken sítnice s postupnou ztrátou zraku, zpravidla do pozdních fází asymptomatickou. Je tedy kruciální, aby oční lékař rozpoznal příznaky zeleného zákalu ještě před rozvinutím nevratných změn. Mezi hlavní diagnostické metody strukturálních změn u glaukomu patří OCT (optická koherentní tomografie) a HRT (Heidelberský retinální tomograf). Funkční změny u glaukomu zaznamenává hlavně perimetrické vyšetření (vyšetření zorného pole).

MUDr. Tomáš Kuběna společně s Mgr. Pavlem Černouškem ve svém sdělení připomenuli hlavní znaky strukturálních změn u glaukomu na OCT. Jde především o úbytek ve vrstvě RNFL (vrstva retinálních – sítnicových nervových vláken) a změny ve vrstvě gangliových buněk v makule (žluté skvrně, centru vidění). Zároveň poukázali na nutnost porovnání všech vyšetřovacích metod ke správnému stanovení diagnózy. Samotné změny na jedné z vyšetřovacích modalit nemusí vést ke správné diagnóze glaukomu a je nutno porovnat všechny dostupné metody.

MUDr. Jitka Bartošová se věnovala funkčním změnám na perimetrickém vyšetření u pacientů s glaukomem. Na perimetru se glaukomové změny projevují tzv. skotomem (výpadkem v zorném poli – část zorného pole, kterou pacient nevidí). Pro diagnózu glaukomu jsou určité typy skotomů typické a značí, že již došlo k nevratnému poškození nervových vláken a ireverzibilním změnám ve vidění pacienta. Perimetr je tak důležitou součástí diagnostiky i sledování progrese u pacientů s glaukomem.

V posledním vstupu MUDr. Tomáše Kuběny byly prezentovány kazuistiky pacientů s glaukomem i neglaukomovými změnami na všech výše zmíněných vyšetřovacích metodách. MUDr. Kuběna názorně představil, jak správně odlišit glaukom od jiných diagnóz.

V odpoledních hodinách na posledním bloku moderovaném MUDr. Miroslavou Maluškovou, FEBO jsme propojili oční lékařství s dermatologickou praxí (kožní lékařství) a věnovali se očním projevům u kožních onemocnění. Mezi přednášejícími jsme uvítali dvě lékařky z oboru dermatologie MUDr. Ivu Karlovou a MUDr. Zoru Poláčkovou a společně jsme diskutovali nad tématy propojujícími tyto dva obory. MUDr. Kateřina Nouzovská, FEBO prezentovala problematiku atopie a alergických konjunktivitid (zánětů spojivek) z očního pohledu a její přednášku následně doplnila MUDr. Iva Karlová na téma současné možnosti terapie atopických dermatitid (zánětů kůže). Atopie je predispozicí ke vzniku alergií, které se mohou projevovat např. vznikem atopické dermatitidy, bronchiálního astmatu a atopické konjunktivitidy. Pacienti často trpí kombinací výše zmíněných a v jejich terapii je nezbytná úzká mezioborová spolupráce. Alergické konjunktivitidy mohou mít různé podoby od akutní přechodné alergické reakce s nutností jednorázové lékařské intervence, až po těžké atopické keratokonjunktivitidy (zánět spojivky a rohovky) s rizikem ztráty zrakové ostrosti v důsledku jizvení rohovky a spojivky s tvorbou novotvořených patologických cév na rohovce. Takový pacient vyžaduje trvalou léčbu a pravidelné kontroly u očního lékaře.

MUDr. Dorota Stodůlková ve svém sdělení propojila kožní formu rosacey (růžovky) s očními symptomy tohoto onemocnění. Rosacea je primárně onemocnění mazových žláz a nervově-cévních svazků s projevy převážně ve střední části obličeje a krku. Diagnostika tohoto onemocnění je svízelná, jelikož neexistuje specifická diagnostická metoda. O to více je problematická diagnostika izolované oční formy rosacey, která se projevuje zánětem Meibomských žláz (žlázy nacházející se ve víčkách, zodpovědné za produkci lipidové (tukové) složky slzného filmu) a víček s rizikem těžkých jizevnatých změn na rohovce při absenci kožních příznaků. Pacientovi působí značné obtíže s rizikem nevratného poškození zraku a opět je nutná včasná diagnostika a správná mezioborová léčba ve spolupráci s kožním lékařem.

Blok i celý diskuzní den uzavřela svou zajímavou přednáškou MUDr. Zora Poláčková na téma periorální dermatitida v periorbitální oblasti (kožní záněty v okolí oka). Periorbitální dermatitidy se projevují zejména otokem a zarudnutím kůže v oblasti očí a pro oční lékaře představují diagnostickou výzvu.

13. Zirmův Olomoucký diskuzní den byl vydařenou oftalmologickou akcí přispívající ke zlepšení péče o pacienty. Odborné přednášky plné poučných i nových poznatků doplnila bohatá diskuze mezi přísedícími u kulatého stolu i posluchači z řad oftalmologů. Zpestření programu přinesla i mobilní aplikace k hlasování na prezentované odborné otázky. Zároveň jsme si připomněli, že oční lékařství není izolovaný medicínský obor. Vždy je třeba na pacienta pohlížet komplexně a určité diagnózy si vyžadují mezioborový přístup s efektivní spoluprací lékařů více oborů.

 

MUDr. Dorota Stodůlková, Oční klinika LF UP a FNOL

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)