Advokátka Lucie Hrdá mluvila na lékařské fakultě o domácím a sexualizovaném násilí

Foto: Martin Višňa
Středa 8. listopad 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa

Intimita, mocenská nerovnováha, zranitelnost, důvěra, víra ve spravedlnost – nejen o těchto pojmech hovořila na půdě Lékařské fakulty UP advokátka a spoluzakladatelka organizace Bez trestu Lucie Hrdá. Její přednášku o domácím a sexualizovaném násilí a o tom, jak se chovat k jeho obětem, si vyslechla stovka posluchačů, zejména studentů medicíny.

Advokátka a dlouholetá bojovnice proti domácímu a sexualizovanému násilí v této oblasti vzdělává soudce, policisty a další profese a na konkrétní případy a jejich (ne)trestání v ČR upozorňuje veřejnost i na sociálních sítích. Přítomné ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP seznámila s druhy a možnými projevy a následky takového násilí a především také s tím, co jako budoucí lékaři mohou udělat pro to, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí. 

„Věci, o kterých přednáším, jsou měkké dovednosti. Nejsou potřebné k tomu, abyste mohli být lékaři, ale jsou důležité k tomu, abyste byli dobrými lékaři a uměli slušně a citlivě s případnou obětí domácího a sexualizovaného násilí jednat. Protože právě vy jako lékaři můžete být prvním, ale zároveň také posledním člověkem, kterému se oběť s něčím takovým svěří, kterému bude důvěřovat,“ uvedla Lucie Hrdá.

Zmínila i některé výzkumy, podle nichž k domácímu násilí dochází průřezově celou společností, všemi ekonomickými vrstvami. Zkušenosti s ním má každá třetí žena, každá šestá dívka a každý sedmý chlapec se setkali se sexuálním obtěžováním. Každé čtvrté dítě žije v rodině, kde je násilím ohrožené, přičemž i přítomnost dítěte u domácího násilí podle Nejvyššího soudu narušuje jeho zdravý vývoj. V případě podezření na trestný čin mají lékaři oznamovací povinnost.

Velký prostor Lucie Hrdá věnovala komunikaci zdravotnického personálu s oběťmi domácího násilí, především pak právě s dětmi. Pokud se vyšetření nemůže zúčastnit krizový intervent či sociální pracovník nemocnice, měla by dítě po celou dobu doprovázet a vysvětlovat, co se bude dít, jedna osoba. „Pokud dítě bude mluvit, nechte ho mluvit, pokud mluvit nechce, nenuťte ho. Stejně tak ho nenuťte se například svlékat při vyšetření, naopak nechte ho chvíli být, ať si dělá, co chce, klidně se k němu připojte, ať si získáte jeho důvěru. Je také důležité používat jeho slova, například pokud mluví o kondomu jako o balonku, mluvte o balonku,“ radila advokátka během přednášky.

Na její vystoupení navázala i krátká diskuze, do níž se kromě studentek a studentů zapojil i proděkan Dušan Klos, který za pozváním Lucie Hrdé na LF UP stojí, nebo proděkanka a pediatrička Eva Klásková.

Advokátka Lucie Hrdá je spoluzakladatelkou organizace Bez trestu, která usiluje o to, aby se veřejnost dozvěděla, jak se domácí a sexualizované násilí v České republice (ne)trestá, a také chce zlepšit vzdělávání soudců a dalších odborníků ve věcech viktimologie a psychologie. Byla prvním ze dvou právnických hostů, jejichž přednášky LF UP na listopad připravila. Druhým bude ve čtvrtek 23. listopadu Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a dřívější prezident Soudcovské unie ČR. Jeho přednáška zaměřená na ústavní nálezy týkající se zdravotnictví začíná v 15 hodin. Více v události zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)