Anna Petráčková z lékařské fakulty obdržela Cenu Wernera von Siemense

Za nejlepší disertační práci byla oceněna Anna Petráčková (vpravo) a její školitelka Eva Kriegová z Ústavu imunologie LF UP.
Foto: Marek Podhora, v textu Jakub Hrab
Čtvrtek 23. březen 2023, 8:30 – Text: Martin Višňa

Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 v kategorii Nejlepší disertační práce získala Anna Petráčková z Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP za práci, v níž se zabývá výzkumem nových biomarkerů a zpřesněním analýzy těch stávajících pomocí nových molekulárních technik u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění. Výzkum biomarkerů umožňuje poskytovat pacientům léčbu tzv. na míru. Oceněna byla i docentka Eva Kriegová jako školitelka Anny Petráčkové.

Vítězství v Ceně Wernera von Siemense si Anna Petráčková velmi váží. „Cena je pro mě motivací i reflexí toho, že výzkum, na kterém se podílím, je kvalitní a má smysl v něm pokračovat. Velmi doufám, že mi toto ocenění pomůže k uskutečňování navazujících výzkumných cílů,“ uvedla mladá vědkyně, kterou po absolvování studia na Přírodovědecké fakultě UP zaujala multidisciplinarita a praktický přesah výzkumu skupiny Evy Kriegové na Ústavu imunologie LF UP. „Dostala jsem dobrou referenci a ráda se do práce skupiny zapojila,“ dodala. 

V oceněné disertační práci Anna Petráčková sumarizuje výsledky devíti původních prací publikovaných v impaktovaných časopisech. Studie, které se opírají o spolupráci olomouckých odborníků z LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc a bioinformatiků z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odhalily řadu kandidátních biomarkerů u studovaných onemocnění, které mohou zlepšit péči o pacienty a přizpůsobit léčebné postupy dle požadavků tzv. precizní medicíny. Tento přístup u každého člověka zohledňuje individuální variabilitu v genech, buněčných a molekulárních profilech, prostředí a životním stylu, přičemž právě z této variability lze odvodit biomarkery fungující jako biologické ukazatele průběhu onemocnění či účinnosti léčby.

Jedním z praktických výstupů práce je online kalkulátor pro nastavení citlivostí metody sekvenování pro diagnostické laboratoře, který se již využívá v klinické praxi. Je totiž nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění, které mají dopad na jeho vývoj a prognózu. Článek, který kalkulátor popisuje a jehož je Anna Petráčková první autorkou, byl během dvou let více než šedesátkrát citován.

„Naše studie přinesla konkrétní doporučení pro diagnostické laboratoře týkající se nastavení parametrů sekvenování pro požadovanou citlivost diagnostického testu. Díky online kalkulátoru si může každý sám zadat požadovanou citlivost a kalkulátor mu vypočítá nutnou hladinu pokrytí sekvenování,“ přiblížila autorka, která se biomarkery u hemato-onkologických a autoimunitních onemocnění zabývá i nadále. Aktuálně se například podílí na projektu zaměřeném na endokrinní orbitopatii, závažné onemocnění očí u pacientů s autoimunitním onemocněním štítné žlázy.

Jako výjimečnou hodnotí disertační práci Anny Petráčkové její školitelka Eva Kriegová, která byla taktéž oceněna. Podle docentky Ústavu imunologie je práce nesmírně komplexní a studentka v ní prokázala hluboké znalosti několika lékařských oborů. „Provedla také řadu experimentů různými metodickými laboratorními přístupy od sekvenování, kdy zjišťujeme pořadí nukleotidů v genetické informaci, až po cytometrii, kdy se díváme, jak buňky vypadají, jak jsou aktivované a jaké mají funkční vlastnosti,“ vyjmenovala s tím, že si na Anně Petráčkové cení i orientace v nových poznatcích a vědeckých datech, komunikace v týmu nebo manuální zručnosti. „Pracuje zkrátka tak, jak by si každý školitel přál,“ doplnila docentka Kriegová. 

Cenu Wernera von Siemense udělil český Siemens nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům již popětadvacáté. Odborné poroty stejně jako v předchozích letech vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti zabývající se technickými a přírodovědnými tématy. Do letošního ročníku soutěže přišlo celkem 493 přihlášek, z tohoto počtu tvořily 32 % ženy. Mezi devatenáct oceněných byl rozdělen milion korun. Univerzita Palackého již v minulosti několikrát mezi oceněnými zastoupena byla, naposledy vloni, kdy cenu za výsledek základního výzkumu obdržel kolektiv pod vedením Bruna de la Torre z Catrin UP (psali jsme zde). Více o ceně, která je jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v ČR, najdete zde.

Spolupráce Ústavu imunologie LF UP a VŠB-TU Ostrava

Při psaní disertační práce s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny se oceněná Anna Petráčková mohla opřít o spolupráci olomouckých imunologů s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, trvající již více než šest let. S ostravskými bioinformatiky ústav spolupracuje na analýze výzkumných dat, zejména pak dat z moderních vysokokapacitních metod, jako je sekvenování nové generace nebo optické mapování. Spolupráce byla podpořena několika projekty, vznikly nejen práce publikované v nejvýznamnějších odborných periodikách, ale také například doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)