Další přednáška série Rudolfa Zahradníka bude ve znamení nanokatalyzátorů

Repro: Žurnál UP
pátek 13. říjen 2017, 9:00 – Text: Martina Šaradínová

O možnostech a výzvách správně definovaných nanokatalyzátorů bude v pondělí na přírodovědecké fakultě hovořit další host přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series – Paolo Fornasiero z Univerzity v Terstu. Ve své práci se světově uznávaný vědec zaměřuje na materiálovou chemii s důrazem na design a vývoj multifunkčních nanosystémů oxidů kovů pro jejich aplikace v energetice, heterogenní katalýze a životním prostředí. Přednáška se uskuteční v 9:30 v aule fakulty.

Smyslem přednáškového cyklu, který pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), je představovat olomoucké akademické obci i veřejnosti přední světové osobnosti chemického a materiálového výzkumu.

„Profesor Paolo Fornasiero je jedním z předních vědců v oboru heterogenní katalýzy, ve kterém za svou profesní dráhu dosáhl mnoha významných vědeckých výsledků. Jedná se zejména o vývoj nových nanostrukturních katalyzátorů s řízeným tvarem, složením, hierarchií a organizací. Profesor Fornasiero dále teoreticky popisuje základní vztahy mezi strukturními vlastnostmi a aktivitou vyvíjených nanokatalyzátorů. Tyto poznatky využívají mnohé vědecké týmy při návrhu a syntézách vysoce účinných nanokatalyzátorů,“ představil přednášejícího vedoucí skupiny fotoelektrochemie v RCPTM Štěpán Kment.

Právě tento vědecký tým nedávno zahájil spolupráci s Paolem Fornasierem.  „Cílem je vývoj nových hybridních nanostruktur, které naleznou uplatnění jako vysoce aktivní katalyzátory v oblasti výroby vodíku fotoelektrochemickým a elektrokatalytickým štěpením vody,“ doplnil Kment.

Paolo Fornasiero (*1968) působí jako profesor anorganické chemie na Katedře chemických a farmaceutických věd na Univerzitě v Terstu. Je mimo jiné výzkumným pracovníkem italského Národního výboru pro výzkum a jedním z editorů časopisu Americké chemické společnosti ACS Catalysis. Za svou práci získal řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena Heinze Heinemanna za vývoj nových nanostrukturních katalyzátorů udělovaná IACS (International Association of Catalysis Societies). Je autorem více než 220 publikací včetně několika prací v časopise Science a časopisech Nature family, jeho H-index činí 59. Během návštěvy České republiky vystoupí s přednáškou také na mezinárodní konferenci Nanocon, která se od středy koná v Brně. Jejím odborným garantem bude stejně jako v předchozích letech Radek Zbořil, generální ředitel RCPTM, jež se na organizaci konference tradičně spolupodílí.