Do letošní soutěže O cenu děkana se přihlásil rekordní počet studentů

Foto: Jakub Čermák
Středa 8 červenec 2020, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Rekordních sedmaosmdesát soutěžících se letos přihlásilo do studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádá přírodovědecká fakulta. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Součástí soutěže byla i posterová sekce. Celkovou vítězkou letošního ročníku se stala Anežka Dostálová s prací nazvanou Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek.

„Naprosto jsem nečekala, že se stanu celkovou vítězkou. Už jen to, že jsem vyhrála ve své sekci, mě překvapilo. Je to pro mě obrovská motivace do budoucna. Chtěla bych poděkovat panu děkanovi a celé přírodovědecké fakultě za to, že soutěž pořádá, a především svému vedoucímu práce za jeho trpělivost, rady a čas, který mi věnuje,“ uvedla Anežka Dostálová.

Absolventka bakalářského studia oboru Optika a optoelektronika se ve své práci věnovala výrobě, optickému měření a aplikacím difrakčních mřížek v optických vláknech. Vláknové mřížky jsou důležitým prvkem optických komunikací a senzorů. Nachází uplatnění i ve složitých experimentech základního výzkumu zaměřeného na kvantovou optiku. „Anežka Dostálová je nadaná a pracovitá studentka. Jsem rád, že si pro svou bakalářskou práci vybrala naši laboratoř a doufám v další spolupráci,“ uvedl její vedoucí Miroslav Ježek.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tak zvané SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na přírodovědecké fakultě.

„To, že se do soutěže přihlásilo tolik studentů, je velmi potěšující. Je vidět, že přírodovědecká fakulta má ve svých studentech velký potenciál. Úroveň prací byla velmi vysoká a komise neměly vůbec lehké rozhodování,“ řekl proděkan pro vnější vztahy Karel Hron. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde.

Zpět