Do Olomouce se už po desáté sjeli účastníci Moravské konference fetomaternální medicíny

Desátý ročník Moravské konference fetomaternální medicíny zahájil v aule právnické fakulty Marek Ľubušký z olomoucké Porodnicko-gynekologické kliniky.
Fotogalerie: Velena Mazochová
úterý 13. listopad 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Přednášky odborníků z České a Slovenské republiky nabídla Moravská konference fetomaternální medicíny, jejíž desátý ročník uspořádaly Porodnicko-gynekologická klinika lékařské fakulty a Ústav porodní asistence fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s Českou společností porodních asistentek. Odborný program přilákal více než dvě stovky účastníků z českých a slovenských pracovišť. 

Konference zaměřená na komplexní péči o těhotnou ženu a plod byla stejně jako v předchozích letech určena lékařům a porodním asistentkám z klinických a ambulantních gynekologicko-porodnických pracovišť České a Slovenské republiky. „Témata každoročně obměňujeme tak, aby reagovala na aktuální odborné problémy. Letos jsme se zaměřili zejména na oblast prenatální péče,“ uvedl jeden z koordinátorů konference a přednosta Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd FZV a Ústavu lékařské genetiky LF Martin Procházka. 

Program jubilejního ročníku organizátoři sestavili z vyzvaných přednášek specialistů z Brna, Prahy, Bratislavy, Plzně, Hradce Králové i Olomouce. Jejich příspěvky se týkaly nových doporučených postupů v porodnické praxi, dispenzární péče, využití moderních genetických vyšetření v těhotenství nebo komplikací císařského řezu. „Ve složení přednášejících se snažíme udržet tradici. Těší nás, že k nám například pravidelně jezdí ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě a místopředseda České gynekologicko-porodnické společnosti Jaroslav Feyereisl nebo vedoucí lékař perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Antonín Pařízek,“ doplnil Martin Procházka. 

„Mám velkou radost, že se scházíme už podesáté a že se nám daří udržet formu i obsah, které jsou pro nás vzájemně inspirující. Je to pro nás potěšující, na druhou stranu jde i o velký závazek,“ uvedl koordinátor za Porodnicko-gynekologickou kliniku Marek Ľubušký. Hlavní význam odborné konference podle něj spočívá v příležitosti k setkání, výměně zkušeností a nových poznatků. „Je to sdílení názorů a snaha posunout věci dál v rámci daných kompetencí a možností,“ dodal Marek Marek Ľubušký. 

Jejich slova potvrdil také jeden ze slovenských hostů, vedoucí lékař oddělení 1. gynekologicko- porodnické kliniky LF UK v Bratislavě Miroslav Korbeľ „Vždy odjíždím s dobrým pocitem, že to nebyl zbytečně strávený čas, protože se zde setkávají lidé, kterým leží na srdci česká a slovenská perinatologie,“ zdůraznil Miroslav Korbeľ. 

Trvalý zájem o odborné setkání potvrdila také účast téměř 250 lékařů a porodních asistentek z České republiky a ze Slovenska. Kromě celodenního bloku přednášek byly pro ně připraveny také posterové prezentace, seznamující s vybranými výsledky výzkumů olomoucké lékařské fakulty.