Již druhý časopis úzce spojený s olomouckou právnickou fakultou patří do prestižní databáze Scopus

Titul European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics již nebude vycházet jednou ročně, ale dvakrát. Foto: Eva Hrudníková
Úterý 21. červenec 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Recenzovaný časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, za jehož vznikem a vydáváním stojí odborníci z olomoucké právnické fakulty, byl zařazen do prestižní abstraktové a citační databáze Scopus. Ta je jedním z klíčových nástrojů bibliometrického hodnocení kvality vědeckých časopisů. O zařazení rozhodla mezinárodní hodnotící komise.

V databázi Scopus je tak nyní celkem šest odborných časopisů v oboru právo vydávaných v České republice. Z toho hned dva jsou úzce spjaty s olomouckou fakultou. Vloni byl mezi elitní vědecké tituly zařazen fakultní recenzovaný časopis International and Comparative Law Review a letos uspěl časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. „Je to velký úspěch pro naši právnickou fakultu a také důkaz posilování naší excelence ve vědě. Zařazení do této databáze odráží nejen obsahovou kvalitu časopisu, ale je taktéž podmíněna pečlivou několikaletou redakční prací. Za to patří díky redakčnímu týmu časopisu, zejména pak šéfredaktorce Naděždě Šiškové i výkonnému editorovi Ondreji Hamuľákovi,“ zhodnotil děkan fakulty Václav Stehlík.

Periodikum European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics vydává Česká asociace pro evropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. Šéfredaktorkou je Naděžda Šišková, předsedkyně zmíněné asociace a vedoucí olomouckého Jean Monnet Centre. „Zařazení do Scopusu vnímám jako velký úspěch. Rozhodně je to úspěch kolektivní, především redakční rady. Zároveň je to potvrzení, že naše rozhodnutí založit před lety tento časopis bylo správné, a také je to ohodnocení vědecké kvality jeho obsahu. Ta byla mimo jiné vyzdvižena i v rozhodnutí hodnotící komise,“ uvedla šéfredaktorka a zakladatelka časopisu Naděžda Šišková. Zvlášť pak ocenila práci Ondreje Hamuľáka, kolegy z katedry mezinárodního a evropského práva a výkonného editora časopisu.

Titul European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics poprvé vyšel v roce 2014. V angličtině jej vydává přední světové nakladatelství Wolters Kluwer. „Časopis jsme původně koncipovali jako ročenku České asociace pro evropská studia. Od počátku jsem usilovala, aby do jeho vydávání byla vtažena i naše fakulta, naši odborníci. A to se povedlo,“ vzpomněla Naděžda Šišková s tím, že nově bude časopis vycházet dvakrát ročně.

Od vzniku byl tento titul koncipován jako mezinárodní vědecké interdisciplinární fórum. „Snažíme se o pestrost, co se týká autorů, tak i tematického záběru, který je rozhodně širší než pouze evropské právo. Prostor dáváme tématům politologickým, ekonomickým či historickým, která se vztahují k Evropské unii,“ naznačila šéfredaktorka. Redakční radu tvoří špičkoví odborníci z různých států. Je mezi nimi například světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity, Jorg Monar, profesor a bývalý rektor College of Europe, Miguel Maduro, bývalý generální advokát Soudního dvora EU a profesor na European University Institute ve Florencii nebo Takis Tridimas, uznávaný profesor z King's College London.

Vzhledem k tomu, že zařazení do prestižní databáze není trvalé, ale naopak podléhá pravidelné evaluaci, bude redakční tým dál usilovat o zvyšování kvality časopisu. „Důležitá je rostoucí citovanost. Budeme se snažit získat vyšší přidělenou hodnotu Scientific Journal Rankings indexu a posunout se tak výš v rámci kvartilu,“ naznačila plány Naděžda Šišková.

Scopus je abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury dostupná pro registrované uživatele. Obsahuje abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5000 vydavatelů po celém světě. Titulů připravovaných českými vydavateli je v ní bezmála 200.

Časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics má svou webovou stránku. Všechna doposud vydaná čísla jsou pak k dispozici ZDE.

Zpět