Konference ukáže, jak pracovat s globálními tématy ve výuce

Lenka Pánková.
Foto: ARPOK
Středa 5 srpen 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

O tom, jak učit o globálních souvislostech, bude řeč na konferenci v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Akci určenou především pedagogům a studentům učitelství připravuje na 25. srpna vzdělávací organizace ARPOK, jejímž zakladatelem je UP.

Na šestém ročníku konference Učíme o globálních souvislostech vystoupí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, který představí Cíle udržitelného rozvoje a zaměří se na výhled jejich plnění do roku 2030.

„Věnovat se budeme i aktuálnímu tématu klimatické změny. Proto jsme pozvali publicistu Daniela Tichého, který uvede dokument Česko chrání klima, v němž zachytil příklady klimatických opatření různých subjektů v podobě adaptací i mitigací z různých částí Česka. Je to podle nás důležité, neboť klimatická změna je hodně široké téma, často se učí o skleníkovém efektu, ozonové díře či uhlíkové stopě. Adaptace či mezinárodní závazky a dohody již tak časté při výuce nejsou,“ vysvětluje volbu hostů Lenka Pánková z pořádající organizace ARPOK.

Odpolední program nabídne workshopy lektorek Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně a Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy. S konkrétními příklady z výuky pak vystoupí dva učitelé ze ZŠ a MŠ Janovice Lukáš M. Pitřík a Monika Olšáková, která je laureátkou Global Teacher Prize ČR 2019.

„Při tvorbě letošního programu jsme se inspirovali citátem bývalého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, který na konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro prohlásil: ´Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi, a zároveň poslední, která může něco udělat, aby zabránila nejhorším dopadům globálního oteplování, než bude příliš pozdě,´“ říká Lenka Pánková. Jak dodává, ARPOK se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnuje od roku 2004. „I v důsledku letošní pandemické situace vnímáme jako klíčové zorientovat se v dnešním světě, porozumět procesům, které ovlivňují životy nás všech, a umět o svět pečovat. Chovat se odpovědně.“

Konference se uskuteční 25. srpna (8.30 až 16.00) v Olomouci v Uměleckém centru UP. Registrovat se můžete zde.

Zpět