Legislativní smršť začala. Senát projednal věcný záměr nového Statutu UP

První zasedání senátu v tomto akademickém roce proběhlo včera ve velké zasedací síni Rektorátu UP.
Foto: Velena Mazochová
Čtvrtek 6. říjen 2016, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Legislativní změny vyplývající z novely zákona o vysokých školách byly hlavním tématem prvního zasedání „velkého“ senátu v tomto akademickém roce. Nová zákonná úprava, která se postupně promítne do vnitřních univerzitních norem, nabyla účinnosti 1. září 2016.

Hlavní pozornost zaměřili senátoři na první a nejobsažnější dokument - věcný záměr nového Statutu UP, který předložil prorektor Ondřej Kučera. „Slibovali jsme vám legislativní smršť a první z nich přichází,“ upozornil rektor Jaroslav Miller. Jak zdůraznil, navržených změn, kterými se nový statut odlišuje od starého, je celá řada. „Novela hovoří o oblastech vzdělávání a tento termín musíme ve statutu zohlednit, nová je také definice akademického pracovníka. A zejména se předpokládá zřízení nového tělesa – Rady pro vnitřní hodnocení, která bude nejvyšším orgánem spoluzodpovědným za vnitřní akreditace a reakreditace,“ uvedl rektor.

Právě vznik rady představuje podle prorektora Ondřeje Kučery nejrozsáhlejší změnu ve vnitřních univerzitních normách. „Ovlivní to celou organizační strukturu univerzity, zejména pravomoci fakultních vědeckých rad nebo akademických senátů. Souvisí to s procesem institucionální akreditace. Pokud jí dosáhneme, fakticky přeneseme celý akreditační proces na univerzitní úroveň,“ vysvětlil.

Dokument byl předložen v dostatečném předstihu všem členům akademického senátu a jeho legislativní komisi, která se jím obšírně zabývala. „Věcný záměr má posloužit k tomu, abychom diskutovali jeho obsahovou stránku. K připomínkování byl předán také předsedům fakultních senátů, děkance a děkanům všech fakult,“ objasnil předseda senátu Jiří Langer.

Po obsáhlé diskusi, v níž se senátoři se mohli vyjádřit ke složení nové rady, počtu jejích členů nebo k obsahu definice akademického pracovníka, senát věcný návrh nového Statutu UP schválil. Vedení univerzity zároveň požádal o zpracování jeho paragrafovaného znění.

Program včerejšího zasedání doplnily informace kvestora Jiřího Přidala o průběžném čerpání rozpočtu. „Jde o novinku, kterou si vyžádala ekonomická komise senátu. Informace bychom měli dostávat už každoročně,“ uvedl Jiří Langer.

Senátoři na svém prvním zasedání v tomto akademickém roce jednali v neúplném a obměněném složení. Novou senátorkou za filozofickou fakultu se stala vedoucí katedry anglistiky Ludmila Veselovská, která nahradila Lubora Kysučana, jehož mandát zanikl po ukončení pracovního poměru na FF UP. V plném počtu se senát sejde až na svém příštím zasedání, kdy už budou známy výsledky doplňovacích voleb na právnické a cyrilometodějské teologické fakultě. V souvislosti s uvolněním mandátů jejich senátorů byly vyhlášeny na začátek příštího týdne.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)